ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικά Συμβούλια

2005-2008

Πρόεδρος: Μαρία Χατζηελευθερίου
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Υφαντίδης
Γενική Γραμματέας: Ελένη-Βασιλική Ευφραιμίδου
Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Χατζηελευθερίου
Ταμίας: Μαίρη Νικολαΐδου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Νικόλαος Χατζηδαυιτίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Δημοσθένης Δημητριάδης
Έφορος: Γεράσιμος Ψαραδέλλης
Μέλος: Πέτρος Κοπαλίδης

2008-2010

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζηελευθερίου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χατζηδαυιτίδης
Γενική Γραμματέας: Ειρήνη Κεσίδου
Ειδική Γραμματέας: Ευαγγελία Μαργώνη
Ταμίας: Σοφία Γεωργιάδου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Γεώργιος Κοκκινασίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Πέτρος Κοπαλίδης
Έφορος: Σταματίνα Διαμαντόγιαννη
Μέλος: Αλέξανδρος Μυριούνης

2010-2012

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζηελευθερίου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χατζηδαυιτίδης
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Μακρίδης
Ειδική Γραμματέας: Ειρήνη Κεσίδου
Ταμίας: Σοφία Γεωργιάδου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Πέτρος Κοπαλίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Αλέξανδρος Εφραιμίδης
Έφορος: Ευαγγελία Μαργώνη
Μέλος: Σταματίνα Διαμαντόγιαννη

2012-2014

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζηελευθερίου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βαρυθυμιάδης
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Σαχσανίδη
Ειδικός Γραμματέας: Βασίλειος Μακρίδης
Ταμίας: Γεώργιος Δαβιτίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Θεόδωρος Μακρίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Δημήτριος Μαυρίδης
Έφορος: Σταματίνα Διαμαντόγιαννη
Μέλος: Σοφία Γεωργιάδου / Ηλίας Τσεραχίδης

2014-2016

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Εφραιμίδης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βαρυθυμιάδης
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Σαχσανίδη
Ειδική Γραμματέας: Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου
Ταμίας: Γεώργιος Δαβιτίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Θεόδωρος Μακρίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Παναγιώτης Πασχαλίδης
Έφορος: Βερόνικα Λαχανά
Μέλος: Χρύσανθος Χρυσουλίδης

2016-2018

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Εφραιμίδης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Φουλίδης
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Σαχσανίδη
Ειδική Γραμματέας: Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου
Ταμίας: Γεώργιος Δαβιτίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Ιωάννης Ραπτόπουλος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Χρήστος Λαχανάς
Έφορος: Εριφίλη Νίκα
Μέλος: Παναγιώτης Πασχαλίδης

*2017-2018

Πρόεδρος: Γεώργιος Δαβιτίδης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Φουλίδης
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Σαχσανίδη
Ειδική Γραμματέας: Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου
Ταμίας: Ιωάννης Ραπτόπουλος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Παναγιώτης Πασχαλίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Χρήστος Λαχανάς
Έφορος: Εριφίλη Νίκα
Μέλος: Αλέξανδρος Εφραιμίδης

2018-2020

Πρόεδρος: Ιωάννης Ραπτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Παναγιωτοπούλου
Γενική Γραμματέας: Δήμητρα Σκάλκου
Ειδική Γραμματέας: Εριφίλη Νίκα / Αντώνιος Αντωνιάδης
Ταμίας: Γεώργιος Δαβιτίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Ιωάννης Σεπτούχας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Ελίνα Μυστακίδου
Έφορος: Ελευθέριος Αθανασιάδης
Μέλος: Παναγιώτης Πασχαλίδης

2020-2022

Πρόεδρος: Ιωάννης Ραπτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Αντωνιάδης
Γενική Γραμματέας: Ελίνα Μυστακίδου
Ειδική Γραμματέας: Μαρία Ξαντινίδη
Ταμίας: Ουρανία Χειμωνίδου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Α’: Ιωάννης Σεπτούχας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Β’: Γεώργιος Τσαχαλίδης
Έφορος: Νικόλαος Ορφανίδης
Μέλος: Παναγιώτης Αντωνιάδης

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

9th of December | A Tribute to the Victims of the Crime of Genocide & Raphael Lemkin

Αναστασία Μαχαιρίδου | Η “ανατολικότερη” εκδοχή μιας ελληνικής/ποντιακής ποικιλίας: ρομέικα

Στο Facebook