ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόντιοι φοιτητές που σπούδασαν στην Αθήνα και δόξασαν τον Πόντο

Πόντιοι φοιτητές που σπούδασαν στην Αθήνα και δόξασαν τον Πόντο

Ήδη από το 1880 πολλοί νέοι από την Τραπεζούντα, απόφοιτοι του εκεί Φροντιστηρίου, επέλεγαν πανεπιστημιακές σχολές της Αθήνας για να σπουδάσουν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους κατέληγε σε πανεπιστήμια ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Στην έρευνα που κάναμε για τη χρονική περίοδο των αρχών του 20ού αιώνα (1900-1905) βρήκαμε αρκετούς Τραπεζούντιους νέους που προτίμησαν την Αθήνα για να σπουδάσουν, κυρίως νομικές και ιατρικές επιστήμες, ενώ ένας επέλεξε τη Σχολή των Ευελπίδων και σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός.

Το 1900 μια ομάδα Πόντιων σπουδαστών μετέβη στην Αθήνα για σπουδές. Ήταν ο Νικόλαος Λεοντίδης και ο Παναγιώτης Τσουλιάδης από την Τραπεζούντα, ο Γεώργιος Στρουθόπουλος από τη Νικόπολη, ο Φίλιππος Χειμωνίδης από τη Σάντα και ο Γεώργιος Νοταράς από την Τρίπολη. Επίσης μετέβησαν μετά ο Μιχαήλ Θωμαΐδης, ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης και ο Αλέξανδρος Νεοφύτου από την Τραπεζούντα.

Τον Νοέμβριο του 1901, ο φιλομαθής νέος Μιχαήλ Θωμαΐδης έδωσε γενικές εξετάσεις και εισήλθε ως εύελπις στην Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων και αργότερα έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους με το βαθμό του υπολοχαγού, και του αντισυνταγματάρχη στη Μικρασιατική Εκστρατεία.

Το 1903 ο Παναγιώτης Τσουλιάδης έδωσε τον νενομισμένο όρκο μετά τις γενικές εξετάσεις ενώπιον των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και υπήρξε τα επόμενα χρόνια σπουδαίος γιατρός στην Τραπεζούντα.

Διαβάστε την συνέχεια:http://www.pontos-news.gr

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Σάββατο 16/05 - Μέρος Α' - Διαδικτυακά Περίπτερα Ε.Πο.Ν.Α 2020

Δευτέρα 18/05 - Μέρος Β' - Διαδικτυακά Περίπτερα Ε.Πο.Ν.Α. 2020

Στο Facebook