ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πίνακες για την γενοκτονία των Ασσυρίων

Πίνακες για την γενοκτονία των Ασσυρίων

1.

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl

2

 

2.

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl

3

 

3.

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl/

4

 

4.

Τίτλος ­Yelp.

(103h x 144w Stamp Technique Acrylic­Cloth)

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl/

5

 

5.

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl/

6

 

6.

Τίτλος ­The crying.

(103h x 144w Stamp Technique Acrylic­Cloth)

Καλλιτέχνης Narhin Malki©

Πηγή http://www.nahrin.nl/

7

 

7.

Tίτλος ­ Assyrian Homeland

(19.75″ x 27.5″ Adobe Illustrator and Photoshop)

Καλλιτέχνης Sharokin Betgevargiz©

Πηγή http://assyrianposterdesigns.blogspot.gr/

8

 

8.

Τίτλος Patterns of Genocide.

(19.75″ x 27.5″Adobe Illustrator and Photoshop)

Καλλιτέχνης Sharokin Betgevargiz©

Πηγή http://assyrianposterdesigns.blogspot.gr/

9

 

9.

Τίτλος Aramaic Puzzle: Alap Beit

(30″ x 36″ Adobe Illustrator & Photoshop)

Καλλιτέχνης Sharokin Betgevargiz©

Πηγή http://assyrianposterdesigns.blogspot.gr/

Out of order, cropped and displaced, this piece examines the relationship of Assyrians with their Aramaic language, a relationship distinguished by a rich ancient history, a medieval Christain Syriac heritage, cultural values and customs, as well as survival from genocide, upheaval,assimilation, and current political and religious struggles in our homeland, Iraq.Each letterform is cropped to examine our memory for a distinct visual form, the letters unique identifying factor. The juxtaposition of letters in the checkerboard enhances but also confuses ourrecognition of the letter. As we strive to recognize our letters, we strengthen our ties to our mothertongue despite the attractions of assimilation and the punishments of dispersal.The oldest continuously written and spoken language of the Middle East is in disarray, almost lost.

10

 

10.

Τίτλος Religious Nationalism: Malakha d’Mara d’Gulpane

(19.75″ x 27.5″ Adobe Illustrator and Photoshop)

Καλλιτέχνης Sharokin Betgevargiz©

Πηγή http://assyrianposterdesigns.blogspot.gr/

11

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Μουσικό Αφιέρωμα | Σωκράτης Ξαντινίδης | Νίκος Σοφιανίδης

Δικαίωμα Στη Μνήμη | The Crime Of Crimes || E.Πo.N.A.

Στο Facebook