ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επίσκεψη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Επίσκεψη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Στις 30 Μαρτίου 2012 έπειτα από πρόσκληση του δημοσιογράφου και εκδότη του περιοδικού «Άμαστρις» Δημήτρη Πιπερίδη, απαντήσαμε θετικά στο να συνεισφέρουμε στην μεγάλη προσπάθειά του να αναπαραστήσει εικονικά με χρήση ψηφιακών μέσων τα χωριά του Πόντου (της Σάντας και ανατολικά της Τραπεζούντας) με τους κατοίκους τους που βρίσκονται εν ζωή. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα, επισκεφθήκαμε τα Γενικά Αρχεία του κράτους και φωτογραφήσαμε 2.000 σελίδες σπάνιου αρχειακού υλικού βιβλίων με τις πλήρεις εκτιμητικές εκθέσεις με τη λεπτομερή καταγραφή της περιουσίας όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Σάντας του Πόντου, και πολλών χωριών στα ανατολικά της Τραπεζούντας (Χώτς, Βώνος, Δρώνα, Κομερά, Κούχλα, Κόχαλη, Βάρβαρα, Σιάννα, Σαμάρουξα, Ούζ-Τεμιρτζάντων κλπ.). Τις πλήρεις καταγραφές των περιουσιών των 500 οικογενειών της Δαφνούντας, δηλαδή της μεγαλύτερης συνοικίας της Τραπεζούντας (και της κατεξοχήν ελληνικής συνοικίας της πόλης). Κι επίσης τα ονόματα όλων των αστών προσφύγων από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τη Θράκη, αλλά και την πόλη της Ελλάδος στην οποία εγκαταστάθηκε ο καθένας.

30.3.2012

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Tamer Çilingir | 60' Interview (in Turkish w/ Greek Subtitles) | 19/05/2020

Ορέστης Αγγελίδης | Ο Ελληνισμός του Πόντου στην Τσαρική Ρωσία και την ΕΣΣΔ

Στο Facebook