ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βιβλία Τριάδας Γενοκτονιών

Βιβλία Τριάδας Γενοκτονιών

*A Century of Human Rights Violation in Turkey, a Publication of ANCA, Watertown, Massachusetts, USA 2002

*A Village Remembered, The Armenians of Habousi, edited by Vatche Ghazarian, USA 1997

*Abraamian, G.A. Russkie Istochniki o genotside armian v Osmanskoi imperii, 1915-1916 gody [Russian Sources on the Genocide of the Armenians in the Ottoman Empire in the Years 1915-1916] (Erevan: Areresum-Ani, 1995), 269 pages.

*Abajian, Heghine. On A Darkling Plain. Fair Lawn NJ: Rosekeer Press, 1984. 113 pp.

*Adalian, Rouben Paul (ed). Guide to The Armenian Genocide in the U.S.

*Archives (Alexandria, VA: Chadwyck-Healey, 1994), 476 pp.

*Adalian, Rouben Paul «Remembering and Understanding the Genocide» Yerevan 1995

*Ahmad, Kamal Madhar. Kurdistan During the First World War (London: Saqi Books, 1994), 234 pp..

*Ahmad, Feroz. The Young Turks. Oxford, 1969.

*Aivazian P. Aram, Armenia Usurped by Genocide and Treachery /Documentary Protest of a Survivor by Aram P. Aivazian, Montreal, 1992

*Akcam Taner, A Shameful act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, Metropolitan Books, 2006

*Akcam Taner, Dialogue across an International Divide: Essays towards a Turkish-Armenian Dialogue, Zoryan Institute, Canada 2001

*Akcam Taner, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, Zed Books, 2004

*Alamuddin, Ida. Papa Kuenzler and the Armenians. London: Heinemann, 1970.

*Alexander, Edward. A Crime of Vengeance: An Armenian Struggle for Justice. New York, NY: The Free Press, 1991. 218 pp.

*Allen, W.E.D. and R. Muratoff. Caucasian Battlefields: A History Of The Wars On The Turco-Caucasian Border, 1828-1921. Cambridge: Cambridge University Press, 1953. 614 pp.

*An Old Indian, Historical Sketch of Armenia and the Armenians (With Special Reference to the Present Crisis). London, 1896.

*America and the Armenian Genocide of 1915, Editors Winter Jay, Kennedy Paul, Sivan Emmanuel, Cambridge University Press, 2004

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. Armenia. New York: Amer. Comm. for Armenian/Syrian Relief, 1917. 48 pp.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. Armenia, the Word Spells Tragedy. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1917?. 48 pp. (Reprinted by J.C. & A.L. Fawcett (Astoria, NY) in 1990)

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. The Cry of Millions, Exiled, Destitute, Dying. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1916.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. The Most Terrible Winter the World Has Ever Known. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1917.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. Workers Note Book on Armenia. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1918.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. A National Test of Brotherhood; America’s Opportunity to Relieve Suffering in Armenia, Syria, Persia and Palestine. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1916, 1917.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. The Cry of Armenia. New York, NY: ACASR, 1916. 32 pp.

*American Committee for Armenian and Syrian Relief. American Committee for Relief in the Near East, Its History, Its Work and the Need for Support as Outlined by President Wilson and Others. New York: American Commitee for Armenian and Syrian Relief, 1918, 1919.

*American Relief Administration. Bulletin, 1st series. Paris: np, Mar 8, 1918. Anassian, H. S. The Armenian Question and the Genocide of the Armenians in Turkey (A brief Bibliography of Russian Materials). La Verne, CA: American Armenian International College, 1983. 177 pp.

*Antreassian, Rev. Dikran. Escape to Musa Dagh or The Banishment of Zeitoun and Suedia’s Revolt (Paramus, NJ: Armenian Missionary Association of America, 1993), 74 pages.

*Aprahamian, Souren. From Van to Detroit: Surviving the Armenian Genocide (Ann Arbor, MI: Gomidas Institute, 1993), 265 pages.

*Apramian, J. The Georgetown Boys. Hamilton Ontario, CAN: The Printing House, 1983. NP pp.

*A.R.F.Youth Organization of Canada. The Armenian Genocide in the Canadian Press Volume I: 1915-1916. Montreal, Canada: Armenian National Committee of Canada, 1985. 159 pp.

*Arlen, Michael Jr. Passage to Ararat. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1975. 293 pp. (Reprinted by Ballantine Books, 1976)

*Argyll, Duke of (George John Douglas Campbell, formerly Secretary of State for India and Lord Privy Seal), Our Responsibilities for Turkey. London, 1896.

*Armaghanian, Arsha Louise. Arsha’s World and Yours. New York: Vantage Press, 1977. 96 pp.

*Armen, Garbis. Historical Atlas of Armenia. New York: Armenian National Education Committee, 1987. 50 pp.

*Armenia 1914-1918: A Collection of Diplomatic Documents. Potsdam, Germany: Tempelverlag, n.d. 541 pp.

*Armenia. [Delegations at the Conference of Peace]. Armenians in Cilicia; Memorandum to the Secretary General of the League of Nations. Geneva: np, 1922.

*Armenian Genocide Resource Guide. Washington, D.C.: Armenian Assembly of America, 1988. 56 pp.

*Armenian Joint Council. Armenians in Cilicia. Geneve: np, 1921.

*Armenian National Committee. The Armenian Genocide As reported in the Australian Press. Sydney, Australia: Armenian National Committee, 1983. 119 pp.

*Armenian National Delegation. The Lausanne Treaty, Turkey and Armenia. New York,1926.

*Armenian Red Cross and Refugee Fund. Annual Report. London: np, 1915-1920.

*Armenian Refugees (Lord Mayor’s Fund). The Plight of Armenian and Assyrian Christians. London: Spottiswoode, Ballantyne and Co., 1919.

*Armenian Van/Vaspurakan, Edited by Richard Hovhannisian, USA, California 2000 Armin Wegner and the Armenians in Anatolia, 1915, Milano 1996

*Atkinson Jacy, The German, the Turk and the devil Make a Triple Alliance” Harpoot Diaries 1908-1917, Gomidas Institute, New Jersey 2000

*Auron Yair, The Banality of Indifference. Zionism and the Armenian Genocide, USA, New Jersey, 2000

*Auron Yair, The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide, Transaction Publishers, 2005

*Avakian, Asdghig. Stranger No More: An Armenian Nurse from Lebanon Tells Her Story. Beirut: Antelias, 1968. 200 pp.

*Ayvazian, Arthur A. Armenian Victories at Khznavous and Sardarabad on May 23, 1918 and Program for Re-establishment of Independent and Neutral State of Armenia. New York, NY: St. Vartan Press, 1985. 106 pp.

*Azadian, Libarid. Hay Orbere Mets Egherni [The Orphans of the Armenian Genocide] (Los Angeles, CA: Tparan April [Abril Publishers], 1995), 240 pages.

*Azatyan Henry, Genocide and its Punishibility, Yerevan 2002

*Azatyan, Henry, Vital Agreements For Armenia, Yerevan, 2004

*Azhderian, Antranig. The Turk and the Land of Haig or Turkey and Armenia: Descriptive, Historical, and Picturesque. New York, NY: Mershon Company, 1898. 408 pp.

*Baghdasarian Adam, Forgotten Fire, New York 2000

*Baghdjian, Kevork. La confiscation, par le gouvernment turc, des biens armeniens..dits abandonnes. Saint-Lambert, Quebec: Payette & Simms Inc, 1987. 319 pp.

*Baghdjan Kevork, Response to Mr. Ambassador of Turkey to Ottawa, Los Angeles 1998 Bederian Gerard, Armenian Genocide Through the Centuries culminating in the Genocide of 1915, Toronto, Canada, 2004

*Bagdikian, Ben H. Double Vision: Reflections on My Heritage, Life, and Profession (Boston, MA: Beacon Press, 1995), 241 pp

*Baliozian, Ara. The Armenian Genocide & the West. Jerusalem, Israel: Armenian Case Committee, 1984. 30 pp.

*Bailey, F.E. British Policy and the Turkish Reform Movement: A Study in Anglo-Turkish Relations 1826-1853. New York, 1970.

*Banker, Marie Sarrafian. My Beloved Armenia. Chicago: Bible Institute Colportage Ass’n, 1936. 205 pp.

*Balakian Peter, The Burning Tigris, (The Armenian genocide and America’s response), New York, 2003

*Bardakjian, Kevork B. Hitler and the Armenian Genocide. Cambridge, MA: Zoryan Institute, 1985. 81 pp.

*Baronian, Haig. Barefoot Boy From Anatolia. Los Angeles, CA: Abril Printing, 1983. 130 pp.

*Barrows, John Otis. In the Land of Ararat: A Sketch of the Life of Mrs. Elizabeth Freeman Barrows Ussher, Missionary to Turkey and a Martyr of the Great War. New York: Fleming H Revell Co, 1916. 184 pp.

*Barton, James Levy. Story of Near East Relief. New York: MacMillan Company, 1930. 479 pp.

*Bassiouni, M.C. Crimes Against Humanity in International Law. Boston, 1992.

*Bedoukian, Kerop. Some of Us Survived: The Story of an Armenian Boy. New York, NY: Farrar Straus Giroux, 1989. 242 pp.

*Bedoukian, Kerop. The Urchin: An Armenian’s Escape. London: John Murray, 1978. 186 pp.

*Bedrossyan, Mark D. The First Genocide of the 20th Century: The Perpetrators and the Victims. Flushing, NY: Voskedar Publishing, 1983. 479 pp.

*Behesnilian, K. In Bonds: An Armenian’s Experience (3rd Edition). London: Morgan and Scott, 1900. 63 pp.

*Berkes, N. The Development of Secularism in Turkey. Montreal, 1964.

*Beylerian, Arthur. Les Grandes Puissances L’Empire Ottoman et les Armeniens: dans les Archives Francaises, 1914-1918 (3 vols). Paris, France: Publications de la Sorbonne, 1983. 792 pp.

*Bierstadt, Edward Hale. The Great Betrayal; A Survey of the Near Eastern Problem. New York: Robert M. McBride and Co., 1924. 345 pp.

*British Documents on the Origins of the War 1889-1914, vol. IX: 1. Gooch and Temperley, eds. London,1926.

*Bliss, Rev. Edwin Munsell. Turkey and the Armenian Atrocities. Edgewood Publishing Company, 1896. Reprinted by Meshag Publishing (Fresno, CA)in 1982. 574 pp.

*Bloxham Donald, The Great Game of Genocide, Oxford, 2005 Boghossian, Roupen. Historical Forgery: An International Crime (Boston, MA: Armenian Rights Council, 1994), 80 pp

*Bopyadjian, Haroutune P. Musa Daga and My Personal Memoirs. NJ: Rosekeer Press, 1981. 135 pp.

*Boyajian, Dickran H. Armenia: The Case For a Forgotten Genocide. Westwood, NJ: Educational Book Crafters, 1972. 498 pp.

*Bryce, Viscount. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. London, UK: Sir Joseph Causton and Sons, 1916. 684 pp. (Reprinted in 1972 by G. Doniguian and Sons (Beirut, Lebanon)and in 1990 by Michael Kane of New York City.

*Bryce, James. Transcaucasia and Ararat. London, 1896.

*Bryce, Viscount James et al. An Anthology of Historical Writings on the Armenian Massacres of 1915. Beirut, Lebanon: Hamaskain Armenian Cultural Association, 1971. 243 pp.

*Bryce James and Toynbee Arnold. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916, Introduction by Ara Sarafian, Gomidas Institute, Princeton new Jersey, 2000

*Bryson, Thomas A. American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784-1975: A Survey. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, Inc., 1977. 431 pp.

*Bryson, Thomas A. US/Middle East Diplomatic Relations 1784-1978 (An Annotated Biography). Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1979. 205 pp.

*Buxton, Harold Jocelyn. Armenia and the Settlement. London: Armenian Bureau, 1919.

*Caraman, Elizabeth and William Lytton Payne. Daughter of the Euphrates. New York: Harper & Bros. Pub, 1939. 277 pp. (Reprinted by the Armenian Missionary Association in Paramus, NJ in 1979)

*Carnegie Endowment for International Peace. Violation of the Laws and Customs of War: Report of the Majority and Dissenting Reports of the American and Japanese Members of the Commission on Responsibilities at the Conference of Paris. Pamphlet No. 32. Oxford,1919.

*Carzou, Jean-Marie. Un genocide exemplaire; Armenie, 1915. Paris: Flammarion, 1975. 252 pp.

*Chakalian, Manouk. Journey for Freedom. New York: Carlton Press, 1976. 47 pp.

*Chalabian Antranig, Armenia After the Coming of Islam, Michigan, 1999

*Chalabian, Antranig. Heghapokhakan Demker [Revolutionary Figures] (Southfield, MI: Antranig Chalabian, 1994)

*Chalian, Gerard and Yves Ternon. The Armenians: From Genocide to Resistance. London, England: Zed Press, 1983. 125 pp.

*Chambers, Ada Pierce. In an Anatolian Valley. New York: Bouregy and Curl, 1955.

*Chambers, William Nesbitt. Yoljuluk: Random Thoughts on a Life in Imperial Turkey. London, England: Simpkin Marshall, Ltd., 1928. 125 pp. (Reprinted in 1988 by the Armenian Missionary Association of America (Paramus, NJ).

*Charny, Israel W. Genocide: A Critical Bibliographic Review. New York, NY: Facts on File Publications, 1988. 273 pp.

*Charny, Israel W. Genocide: A Critical Bibliographic Review, Volume 2. New York, NY: Facts on File, 1991. 432 pp.

*Charny, Israel W. (ed). The Book of the International Conference on the Holocaust and Genocide, Book One: The Conference Program and Crisis. Tel Aviv, Israel: Institute of the International Conference on the Holocaust and Gen, 1983. 348 pp.

*Charny, Israel (ed). The Widening Circle of Genocide, Genocide: A Critical Bibliographic Review, Volume 3 (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994), 375 pp.

*Charny, Israel W. (ed). Toward the Understanding and Prevention of Genocide: Proceedings of the International Conference on the Holocaust and Genocide. Boulder: Westview Press, 1984. 396 pp.

*Churchill, W. The World Crisis. The Aftermath. London, 1929.

*Clark, Alice Keep. Letters From Cilicia. Chicago: AC Weinthrop & Co, 1924.

*Cohen Rosemary H., The Survivor, Los Angeles, 2002

*Commission of the Churches on International Affairs. Armenia: The Continuing Tragedy. Geneva, Switzerland: World Council of Churches, 1984. 55 pp.

*Compton, Carl C. The Morning Cometh: 45 years with Anatolia College. New Rochelle, NY: Aristide D. *Caratzas, 1986. 116 pp.

*Couzinos, Efthimios N. Twenty-Three Year in Asia Minor, 1899-1923. New York: Vantage Press, 1969. 175 pp.

*Crimes Against Humanity and Civilization, The Genocide of the Armenians, New York, 2004

*Dadrian, Vahakn N., A Twist in the Punishment of Some of the Arch Perpetrators of the Armenian Genocide.The Armenian Cause 10, 2: 2E-5E (1993).

*Dadrian, Vahakn N., A Textual Analysis of the Key Indictment of the Turkish Military Tribunal Investigating the Armenian Genocide.» Armenian Review 44, 1-173: 1 36 (1991).

*Dadrian, Vahakn N., «An Oral Testimony and a Written Analysis of the Sociological Factors Involved in the Armenian Genocide before an American Congressional Panel, along with the Submission of a Set of Policy Recommendations.» in Hearings on Genocide, 94th Congress, Second Session Washington, D.C.: Government Printing Office 6-21 (1976).

*Dadrian, Vahakn N., «Common Features of the Armenian and Jewish Cases of Genocide: A Comparative Victimological Perspective,» in Drapkin, Israel, ed., Victimology: A New Focus. Vol. 4, Violence and Its Victims. Lexington, MA: D.C. Health and Co.99-120 (1975).

*Dadrian, Vahakn N., «Cultural and Social-Psychological Factors in the Study of Survivors of Genocide.» International Behavioral Scientist 3, 2: 48-55 (1971).

*Dadrian, Vahakn N., «Documentation of the Armenian Genocide in German and Austrian Sources» in The Widening Circle of Genocide I. Charny, ed. New Brunswick, N.J., 1994.

*Dadrian, Vahakn N., «Factors of Anger and Aggression in Genocide.» Journal of Human Relations 19, 3: 394-417 (1971).

*Dadrian, Vahakn N., Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications.» Yale Journal of International Law, vol. 14. No. 2. pp. 221-334 ((Summer, 1989)

*Dadrian, Vahakn N. German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical Evidence of German Complicity (Cambridge, MI: Blue Crane Books, 1996), 304 pages.

*Dadrian, Vahakn N. Haykakan Tsehgaspanutiwne Khorhrdaranayin ev Patmagitakan Knnarkumnerov [The Treatment of the Armenian Genocide by the Ottoman Parliament and Its Historical Analysis] (Watertown, MA: Baikar Publications, 1995), 147 pages.

*Dadrian, Vahakn N.,Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide in Hovannisian, Richard G., ed., The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics. New York: St. Martin’s Press, 280-310 (1992).

*Dadrian, Vahakn N.,Party Allegiance as a Determinant in the Turkish Military’s Involvement in the World War I Armenian Genocide. Revue du Monde Armenien Moderne et Contemporain 1, 1: 87-101 (1994).

*Dadrian, Vahakn N.,Some Determinants of Genocidal Violence in Inter-Group Conflicts with Particular Reference to the Armenian and Jewish Cases.» Sociologus 26, 3: 130-149 (1976).

*Dadrian, Vahakn N., Rapports Medicaux Dresses apres l’Examen des Cadavres des Armeniens Massacres dans les Rues d’Istanbul en Septembre 1895. Union Medical Armenienne de France 56: 10-14 (1990).

*Dadrian, Vahakn N., The Armenian Genocide and the Evidence of German Involvement. University of West Los Angeles Law Review 29:79-122 (1998)

*Dadrian, Vahakn N., The Armenian Genocide and the Legal and Political Issues in the Failure to Prevent or to Punish the Crime.University of West Los Angeles Law Review 29:43-78 (1998)

*Dadrian, Vahakn N., The Armenian Genocide in Official Turkish Records: Collected Essays, Special issue of Journal of Political and Military Sociology, vol. 22. No. 1. (Summer, 1994)

*Dadrian, Vahakn N., The Armenian Genocide and the Pitfalls of a ‘Balanced’ Analysis. A Response to Ronald Suny. Armenian Forum 2 (Summer 1998).

*Dadrian, Vahakn N., The Comparative Aspects of the Armenian and Jewish Cases of Genocide: A Socio-Historical Perspective. In Is the Holocaust Unique?, edited by Alan Rosenbaum. Boulder, CO: Westview Press, 101-135 (1996).

*Dadrian, Vahakn N., The Circumstances Surrounding the 1909 Adana Holocaust. Armenian Review 41, 4-164: 1-16 (1988).

*Dadrian, Vahakn N., The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal. International Journal of Middle East Studies 23, 4: 549-576 (1991).

*Dadrian, Vahakn N., The Historical and Legal Interconnections Between the Armenian Genocide and the Jewish Holocaust: From Impunity to Retributive Justice. Yale Journal of International Law 23, 2:503-559 (1998)

*Dadrian, Vahakn N. The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Providence, RI: Berghan Books, 1995), 452 pages.

*Vahakn Dadrian, The Key Elements in the Turkish denial of the Armenian Genocide: A case study of Distortion and Falsification, Zoryan Institute, Canada, 1999

*Dadrian, Vahakn N., The Naim-Andonian Documents on the World War I Destruction of the Ottoman Armenians: The Anatomy of a Genocide.» International Journal for Middle East Studies 18: 311-360 (1986).

*Dadrian, Vahakn N., The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the First World War. in Panayi, P., ed. Minorities in Wartime: National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia during the World Wars. Oxford: Berg. 5-82 (1993).

*Dadrian, Vahakn N.,The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of the Ottoman Armenians.Holocaust and Genocide Studies 1, 2: 169-192 (1986).

*Dadrian, Vahakn N., The Perversion by Turkish Sources of Russian General Mayewski’s Report on the Turko-Armenian Conflict. Journal of the Society for Armenian Studies 5: 139-152 (1991).

*Dadrian, Vahakn N., The Role of Turkish Military in the Destruction of Ottoman Armenians: A Study in Historical Continuities. Journal of Political and Military Sociology 20, 2: 257-286 (1992).

*Dadrian, Vahakn N., The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and the Decision for the World War I Armenian Genocide of the Armenians. Holocaust and Genocide Studies 7, 2: 173-201 (1993).

*Dadrian, Vahakn N., Von Tatern und Opfern: Der Armenische Volkermord.» Fluchtlings Forum 7, 10: 32-34 (1991).

*Dadrian Vahakn, Warrant For Genocide. key Elements of Turk-Armenian Conflict, New Brunswick and London, 1999

*Daghlian, Levon K. Under the Gallows. Lebanon: Hamaskaine Press, 1970. 95 pp.

*Daniel, Robert L. American Philanthropy in the Near East, 1820-1960. Athens, OH: Ohio University Press, 1970.

*Davidson, Khoren K. Odyssey of An Armenian of Zeitoun. New York, NY: Vantage Press, 1985. 257 pp.

*Davis, Leslie A. The Slaughterhouse Province: An American Diplomat’s Report on the Armenian Genocide, 1915-1917 (Edited by Susan K. Blair). New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, Publisher, 1989. 216 pp.

*Davis, W.S. The Roots of the War. New York, 1918.

*Dedeyan, Gerard et al. Histoire des Armenians. Toulouse,France: Editions Privat, 1982. 701 pp.

*Deranian, Marderos. Hussenig: The Origin, History, and Destruction of an Armenian Town (Belmont, MA: Armenian Heritage Press, 1994), 200 pages.

*Der Hagopian, Nishan. Out of Inferno. Philadelphia, PA: Dorrance & Company, 1949. 286 pp.

*De Nogales, R. Four Years Beneath the Crescent. M. Lee, trans. New York, 1926.

*Documents on British Foreign Policy 1919-1939. First Series. W.L. Woodward and R.Butler, eds. London, 1952.

*Der Sarkiss, K. Journey to the Light. Yonkers, NY: Armenian Literary Society, 1970;1978. 253 pp.

*Derogy, Jacques. Operation Nemesis: Les vengeurs armeniens. Fayard, Paris: Librarie Artheme Fayard, 1986. 320 pp.

*Derogy, Jacques. Resistance and Revenge: The Armenian Assassination of the Turkish Leaders Responsible for the 1915 Massacres and Deportations. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers and Zoryan Institute, April 1990. 332 pp.

*Douglas, John Albert. Death’s Ride in Anatolia and Armenia. London: Faith Press, 1920.

*Dzeron, Manoog B. Village of Parchanj General History (1600-1937). Fresno, CA: Panorama West Books, 1984. 242 pp. (Reprint of 1938 edition published by Baikar Press of Boston, MA)

*Eby, Blanche Remington. At the Mercy of Turkish Brigands, a True Story; An Account of the Siege of Hadjin and Armenian Massacres. New Carlisle, Ohio: Bethel Publishing Co., 1922.

*Edib, H. The Turkish Ordeal. New York, 1928.

*Einstein, Lewis. Inside Constantinople. New York, NY: E.P. Dutton & Company, 1918. 291 pp.

*Elliott, Mabel Evelyn. Beginning Again at Ararat. New York, NY: Fleming H. Revell Company, 1924. 341 pp.

*Emin [Yalman], Ahmed. Turkey in the World War. New Haven, CT: Yale University Press, 1930. 310 pp.

*Etmekjian, Lillian. Toynbee, Turks and Armenians. Cambridge, MA: Zoryan Institute, 1985. 9 pp.

*Fein, Helen. Genocide: A Sociological Perspective (Newbury Park, CA: Sage Publications/International Sociological Association, 1993), 120 pages.

*Fest, J.C. Hitler. Richard and Clara Winston, trans New York, 1975.

*Filian, Rev. George H. Armenia and Her People. Hartford, CN: American Publishing Company, 1896. 376 pp.

*From Kessab to Watertown: A Modern Saga, Edited by Pillibosin Helene, Watertown, Massachusetts, 1996

*Gabrielian, M.C. Armenia A Martyr Nation. New York, NY: Fleming H. Revell Company, 1918. 352 pp.

*Gates, Frank Caleb. Not To Me Only. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1940. 340 pp.

*Gayjikian, Krikor. Martyred Armenia and The Story of My Life. Cincinnati, OH: God’s Revivalist Press, 1920. 308 pp.

*George, L. Memoirs of the Peace Conference, vol. 2. London, 1939.

*Germany, Turkey, and Armenia: A Selection of Documentary Evidence Relating to the Armenian Atrocities From German and Other Sources. London: J.J. Keliher & Co., 1917. 128 pp.

*Vache Ghazarian, Armenians in the Ottoman Empire an Anthology of Transformation 13th -19th Centuries, Massachusetts, 1998

*Ghosayn, Fa’iz al- . La domination ottomane; l’Armenie martyre. Geneva: Edition Atar, 1917.

*Ghosayn, Fa’iz al. Martyred Armenia. London: C. Arthur Pearson, 1917. 52 pp. (Reprinted by George H. Doran, 1918, New York and Tankian Publishing Corp., 1975).

*Ghosayn, Fa’iz al-.Temoignage d’un Arabe musulman sur l’innocence et le massacre des Armeniens. Cairo: np, 1917.

*Gibbons, Helen Davenport. The Red Rugs of Tarsus. New York: Century Co, 1917.

*Gibbons, Herbert Adams. The Blackest Page of Modern History; Events in Armenia in 1915; The Facts and the Responsibilities. New York and London: G. P. Putnam’s Sons, 1916. 71 pp.

*Glockler, Henry W. Interned in Turkey, 1914-1918. Beirut: Sevan Press, 1969. 154 pp.

*Goekjian, Vahram K. The Turks Before the Court of History. Fair Lawn, NJ: Rosekeer Press, 1984. 227 pp.

*Goekjian, Vahram K. Voyage Through Stormy Seas: Part I: The Years of Peril and Bereavement. New York: Vahram K Goekjian, 1983. 133 pp.

*Gokalp, Z. Turkish Nationalism and Westem Civilization. N. Berkes, trans., ed. London, 1959.

*Gottlieb, W.W. Studies in Secret Diplomacy during the First World War. London, 1957.

*Grabill, Joseph L. Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810-1927. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1971. 395 pp.

*Gregorian, Arthur and Phebe Gregorian. Armenag’s Story. Newton, MA: Lower Falls Publishing Company, 1989. 191 pp.

*Grey, Viscount of Fallodon, Twenty-Five Years. 1892-1916, vol. 1 New York, 1925.

*Gurun, K. The Armenian File. The Myth of Innocence Exposed. New York, 1985.

*Gust, Wolfgang. Der Volkermord an den Armeniern: die Trgodie des altesten Christenvolkes der Welt (Munich: Carl Hanser, 1993), 335 pages. Hackworth,G.H. International Law, 8 vols. vol. 1. Washington, D.N., 1940-1944.

*Hagopian Michael, Voices From the Lake. The Secret genocide, Who Saw, Who heard what happened Besides the Armenians, Armenian Film Foundation, 2000 Halsey, Francis Whiting. The Literary Digest History of the World War, Volume 8. New York: Funk & Wagnells, 1919. 391 pp.

*Harbord, James G. Conditions in the Near East: Report of the American Military Mission to Armenia. Washington: US Government Printing Office, 1920. 44 pp.

*Harland, Marion. Under the Flag of the Orient. Philadelphia: Historical Publishing, 1897. 446 pp.

*Harris, Rendel J. and Helen B. Harris. Letters From the Scenes of the Recent Massacres in Armenia. New York, NY: Fleming H. Revell Company, 1897. 254 pp.

*Haroutunian, Virginia. Orphan in the Sands (: By the author, 1995), 176 pages.

*Hartunian, Abraham H. Neither to Laugh Nor to Weep: A Memoir of the Armenian Genocide. Boston: Beacon Press, 1968. 206 pp. (Reprinted by Armenian Missionary Association of America in 1976 and by the Armenian Heritage Press in 1987)

*Helmreich, P.C. From Paris to Sevres. Columbus, Ohio, 1974. Hepworth, George H. Through Armenia on Horseback. New York, NY: E. P. Dutton & Company, 1898. 355 pp.

*Herbert, A. Ben Kendim. A Record of Eastern Travel, 2nd. ed. London, 1924.

*Highgas, Dirouhi Kouymjian. Refugee Girl. Watertown, MA: Baikar Publications, 1985. 178 pp.

*Hill, C. W. The Road to En-Dor. London: John Lane the Bodley Head, 1922.

*Hodgetts, E.A. Brayley. Round About Armenia: The Record of a Journey across the Balkans through Turkey, the Caucasus and Persia in 1895. London, England: Sampson Low, Marston and Company, 1896. 296 pp.

*Hopkirk, Peter. Like Hidden Fire: The Plot to Bring Down the British Empire (New York, NY: Kodansha America, Inc., 1994), 431 pages.

*Horton, George. Recollections Grave and Gay: The Story of a Mediterranean Consul. Indianapolis: The Bobbs-Merill Company, 1927. 331 pp.

*Horton, George. The Blight of Asia. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill Company, 1926. 292 pp. (Reprinted by Michael Kane in NY)

*Housepian Dobkin, Marjorie. Smyrna 1922: The Destruction of a City. Kent, OH: The Kent State State University Press, 1988. 275 pp.

*Housepian, Marjorie. The Smyrna Affair: The First Comprehensive Account of the Burning of the City and the Expulsion of the Christians from Turkey in 1922. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971. 269 pp.

*Hovhannsiyan Nikolay, The Armenian Genocide, Yerevan, 2002

*Hovhannisian Richard, Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush, California, 2001

*Hovannisian, Richard G. Armenia on the Road to Independence, 1918. Berkeley, CA: University of California Press, 1967. 364 pp.

*Hovhannisian Richard, Armenian Tsopk. Kharpert, California, 2002

*Hovhannisian Richard, Denial of the Armenian Genocide with some Comparisons to Holocaust Denial, Los Angeles 1996

*Hovannisian, Richard G. The Republic of Armenia: Vol. II From Versailles to London, 1919-1920. Berkeley, CA: University of California Press, 1971. 603 pp.

*Hovannisian, Richard G. The Republic of Armenia: Volume I: 1918-1919. Berkeley: University of California Press, 1971. 547 pp.

*Hovannisian, Richard G. The Armenian Genocide in Perspective. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1986. 215 pp.

*Hovannisian, Richard G. The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics. New York, NY: St. Martin’s Press, 1992. 362 pp.

*Hovannisian, Richard G. The Armenian Holocaust: A Bibliography Relating to the Deportations, Massacres, and Dispersion of the Armenian People, 1915-1923. Cambridge, MA: Armenian Heritage Press (and NAASR), 1978. 43 pp.

*The Imperial Ottoman Penal Code. J. Bucknill and H. Utidjian trans. Oxford, 1913. Ismail, K.A., The Memoirs of Ismail Kemal Bey. S. Story, ed. London, 1920.

*International Law: A Contemporary Perspective. R. Falk, F. Kratochwil, and S. Institut fur Armenische Fragen. The Armenian Genocide, Vols. 1, 2, and 8. Munich: Institut fur Armenische Fragen, 1987. 655 pp.

*Institut fur Armenische Fragen. The Armenian Genocide: Documentation. Munich, Germany: Institut fur Armenische Fragen, 1987. 653 pp.

*Jafarian, Boghos. Farewell Kharpert. Madison, WI: Claire Mangasarian, 1990. 256 pp.

*Jafferian, Serpoohi Christine. Winds of Destiny: An Immigrant Girl’s Odyssey (Belmont, MA: Armenian Heritage Press, 1993), 268 pages.

*Jerjian George, The Truth will set us Free, London, 2003

*Jernazian, Ephraim. Judgement Unto Truth: Witnessing the Armenian Genocide. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers and Zoryan Institute, 1990. 235 pp.

*Joseph, John. Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East. Albany: State Univ. of New York Press, 1983. 240 pp.

*Jungk, Peter Stephen. Franz Werfel: A Life in Prague, Vienna and Hollywood. New York, NY: Grove Weidenfeld, 1990. 318 pp.

*Kaiser Hilmar, At the Crossroads of Der Zor, Death, Survival and Humanitarian Resistance in Aleppo 1915-1917, Princeton, New Jersey, 2001

*Kaiser Hilmar, Editor, Eberhard Count Wolskeel von Reichenberg, Zeitoun, Mousa Dagh, Ourfa: Letters on the Armenian Genocide, Princeton, new Jersey, 2001

*Kalajian, Hannah and Bernadine Sullivan. Hannah’s Story: Escape from genocide in Turkey to success in America, as told to Bernadine Sullivan. Belmont, MA: Armenian Heritage Press (NASSR), 1990. 111 pp.

*Kalfaian, Aris. Chomaklou: The History of an Armenian Village. New York, NY: Chomaklou Compatriotic Society, 1982. 200 pp.

*Karaboghosian, John Jacob. Through the Valley of the Shadow of Death. Visalia, CA: J.J. Karaboghosian, nd. 36 pp.

*Karpat, K. Ottoman Population 1830-1914. Madison, WI, 1985.

*Karsh, Yousuf. In Search of Greatness. New York, NY: Alfred A. Knopf, 1962. 210 pp.

*Katchadourian, Stina. Efronia: An Armenian Love Story (Boston, MA: Northeastern University Press, 1993), 221 pages.

*Kayaloff, Jacques. The Fall of Baku. Bergenfield, NJ: Michael Barour Publications, 1976. 35 pp.

*Kazanjian, Paren. The Cilician Armenian Ordeal. Boston, MA: Hye Intentions, Inc, 1989. 511 pp.

*Kazarian, Haigaz K. Minutes of Secret Meetings Organizing the Turkish Genocide of the Armenians. Boston: Commemorative Committee, 1965. 14 pp.

*Kazemzadeh, F. The Struggle for Transcaucasia (1917-1922). New York, 1951.

*Kinross, Lord. The Ottoman Centuries. New York, 1977.

*Kerr, Stanley Elphinstone. The Lions of Marash: Personal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922. New York, NY: State University of New York, 1973. 318 pp.

*Ketchian, Bertha Nakshian. In the Shadow of the Fortress: The Genocide Remembered. Cambridge, MA: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Document, 1988. 152 pp.

*Keyan, Haykas. No choice but one. New York, NY: Armen House, 1978. 318 pp.

*Kherdian, David. The Road From Home: The Story of an Armenian Girl. New York: Greenwillow Books, 1979. 238 pp.

*King, William Henry. Turkish Atrocities in Asia Minor. Washington, D.C.: G.P.O., 1922.

*Kinross, Lord. Within the Taurus. New York, NY: William Morrow & Co., 1955. 192 pp.

*Kloian, Richard D. The Armenian Genocide-First 20th Century Holocaust. Berkeley, CA: Anto Printing, 1980. 304 pp.

*Kloian, Richard D. The Armenian Genocide: News Accounts From the American Press 1915-1922. Berkeley, CA: Anto Printing, 1985. 388 pp.

*Knapp, Grace H. The Mission at Van: In Turkey in War Time. New York: Prospect Press, 1915.

*Knapp, Grace H. The Tragedy of Bitlis, Being Mainly the Narratives of Grisell M. Mclaren and Myrtle O. Shane. New York, Chicago, etc: Fleming H. Revell Co., 1919. 160 pp.

*Koeroghlian, Mihran Moses. A Latter-Day Odyssey: The Autobiography of the Man Who Would Not Give Up. Bryn Mawr, PA: Dorrance and Co., 1986. 353 pp.

*Krikorian, Aleksan. Evereg-Fenesse: Its Armenian History and Traditions. Detroit, MI: Evereg-Fenesse Mesrobian-Roupinian Educational Society, 1990. 186 pp.

*Kucuk, Yalcin. Turkiye uzerine tezler 1908-1978 (Theses regarding Turkey 1908-1978). Istanbul/Vol 2: Tekin, 1979. 713 pp.

*Kunzler, Jakob. Dreissig Jahre Dienst am Orient [Thirty Years Service in the Orient]. Basel: Birkhauser Verlag, 1933, 1973. 55 pp.

*Kunzler, Jakob. Im Lande des Blutes und der Tranen; Erlebnisse in Mesopotamien wahrend des Weltkrieges [In the Land of Blood and Tears; Experiences in Mesopotamia During the World War]. Potsdam: Tempelverlag, 1921.

*Kuper, Leo. Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. New Haven, CT: Yale University Press, 1981. 255 pp.

*Kuper, Leo,. The Prevention of Genocide. New Haven, Connecticut, 1985.

*Lambert, Rose. Hadjin and the Armenian Massacres. New York, NY: Fleming H. Revell Company, 1911. 106 pp.

*Lang, David Marshall. The Armenians: A People in Exile. London, England: George Allen & Unwin, 1982. 203 pp.

*Lanne, Peter. Armenia: The First Genocide of the XX Century. Munich, Germany: Institute for Armenian Studies, 1977. 215 pp.

*League of Nations, Permanent Court of International Justice, Advisory Committee of Jurists. Proces-Verbaux of the Proceedings of the Committee June 16-July 24. Geneva,1920.

*League of Nations. Armenian and Russian Refugees; Conference of Government Representatives to Consider Proposals for the Settlement of Refugees in Overseas Countries. Geneva: Imprimerie Kundig, 1927.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Armenian and Russian Refugee Problems; Report… Geneva: np, 1926.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Deportation of Women and Children in Turkey, Asia Minor and the Neighboring Territories; Report… Geneva: np, 1921, 1922.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Protection of Women and Children in the Near East; Report… Geneva: np, 1923-1927.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Settlement of Armenian Refugees; Report… Geneva: Imprimerie Kundig, 1926.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Transfer of Armenian Refugees to the Caucasus and Creation of an Armenian National Home in That Region; Report… Geneva: np, 1924.

*League of Nations: Assembly: Fifth Committee. Work of the High Commission for Refugees on Behalf of Near East Refugees; Report… Geneva: Imprimerie Jent, 1923.

*League of Nations: Assembly: Sixth Committee. Armenia; Report… Geneva: np, 1921, 1922.

*League of Nations: Assembly: Sixth Committee. Russian, Armenian, Assyrian, Assyro-Chaldean and Turkish Refugees; Report… Geneva: np, 1930-1935.

*League of Nations: Assembly: Sixth Committee. Plan for the Establishment of Armenian Refugees in the Republic of Erivan; Report… Geneva: Imprimerie Jent, 1928.

*League of Nations: Assembly: Sixth Committee. Settlement of Armenian Refugees in the Erivan Republic; Report… Geneva: Imprimerie Jent, 1929.

*League of Nations: Commission for the Protection of Women and Children in the Near East. Report… Geneva: np, 1923-1929.

*League of Nations: Commission of Enquiry on the Deportation of Women and Children in Turkey and Adjacent Countries. Work of the Commission… Geneva: np, 1921.

*League of Nations: Council. Armenian Refugee Settlement Commission; Report… Geneva: np, 1926.

*League of Nations: Council. Protection of Minorities in Turkey. London: np, 1920.

*League of Nations: Council. Return to Turkish Armenian Refugees in Greece of their Deposits in Foreign Banks at Smyrna and Their Property Left in Asia Minor (the Essayan Petition). Geneva: np, 1925.

*League of Nations: Council. Settlement of Armenian Refugees; Report… Geneva: np, 1923-1927.

*League of Nations: Council. Commission for the Protection of Women and Children in the Near East; Report… Geneva: np, 1923, 1925.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Armenian and Russian Refugees. Geneva: np, 1926.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Armenian Refugees; Report by Dr. Fridtiof Nansen… Geneva: np, 1924.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Conference on Russian and Armenian Refugee Questions; Report… Geneva: Imprimerie Kundig, 1926.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Identity Certificate for Armenian Refugees; Report… Geneva: np, 1924.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Refugee Questions..Transfer of the Work for Russian and Armenian Refugees to the International Labour Organisation. Geneva: np, 1924.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Report on the Settlement of Armenian Refugees in Syria and in Lebanon. Geneva: np, 1928. League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Russian and Armenian Refugees; Report… Geneva: Imprimerie Kundig, 1927.

*League of Nations: High Commissioner for Refugees (1921-1930). Russian, Armenian, Assyrian, Assyro-Chaldean and Turkish Refugees; Report… Geneva: Imprimerie Kundig, 1928, 1929.

*Lepsius, Johannes. Archives du genocide des Armeniens: recueil de documents diplomatiques allemands, extraits de Deutschland und Armenien (1914-1918) [Archives of the Armenian Genocide: .. German Diplomatic Documents, extracts from Deutschland und Armenien (1914-1918). Paris: Fayard, 1986. 306 pp.

*Lepsius, Johannes. Bericht uber die Lage des armenischen Volkes in der Turkei [Report on the Situation of the Armenian People in Turkey]. Potsdam: Tempelverlag, 1916. 303 pp.

*Lepsius, Johannes. Der Todesgang des armenischen Volkes: Bericht uber das Schicksal des armenischen Volkes in der Turkei wahrend des Weltkrieges [The Death of the Armenian People: Report on the Fate of the Armenian People in Turkey during the World War]. Potsdam: Tempelverlag, 1919. 314 pp.

*Lepsius, Johannes. Deutschland und Armenien, 1914-1918: Sammlung diplomatischer aktenstucke [Germany and Armenia, 1914-1918: A Collection of Diplomatic Documents]. Potsdam: Tempelverlag, 1919. 541 pp.

*Lepsius, Johannes. Le rapport secret du Dr. Johannes Lepsius, president de la Deutsche Orient mission et de la Societe germano-armenienne, sur les massacres d’Armenie. Paris: Payot et cie., 1918/19/66/87. 332 pp.

*Libaridian, Gerard (ed). A Crime of Silence: The Armenian Genocide. London: Zed Books Ltd, 1985. 249 pp.

*Liman von Sanders, Otto. Five Years in Turkey. Annapolis, MD: United States Naval Institute, 1927.

*Lovejoy, Esther Pohl. Certain Samaritans. New York: Macmillan Company, 1927. 302 pp. (Reprited in 1933 by the same publisher)

*Looking Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide, Ed. Hovhannisian Richard G., Transaction Publishers, 2003

*Lynch, H.F.B. Armenia: Travels and Studies, Vol. I. First reprinted by Khayat Book & Publishing Company, 1965. 470 pp. (Reprinted by Armenian Prelacy, New York, NY, 1990 which is a reprint of the 1901 edition published in London)

*Lynch, H.F.B. Armenia: Travels and Studies, Vol. II. First reprinted by Khayat Book & Publishing Company, 1965. 512 pp. (Reprint by Armenian Prelacy, New York, NY, 1990 which is a reprint of the 1901 edition published in London)

*Mandelstam, Andre N. La Societe des Nations et les Puissances Devant Le Probleme Armenien. Paris, France: Librarie de la Cour D’Appel et de L’Ordre des Avocats, 1926.

*Manuelian, Agnacia and E. Mildred Austin. Unending Journey. London, Butterworth: Thornton Butterworth Ltd., 1939. 317 pp.

*Marashlian, Levon. Politics and Demography: Armenians, Turks, and Kurds in the Ottoman Empire. Cambridge, MA: Zoryan Institute, May 1990. 152 pp.

*Marriott, J.A.R. The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy. London: Oxford University Press, 1930. 602 pp.

*Martin, Edwin W. The Hubbards of Sivas: A Chronicle of Love and Faith. Santa Barbara, CA: Fithian Press, 1991. 318 pp.

*Martin, Ramela. Out of Darkness. Cambridge, MA: Zoryan Inst. for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1989. 220 pp.

*Mazian, Florence. Why Genocide? The Armenian and Jewish Experiences in Perspective. Ames, IA: Iowa State University Press, 1990. 291 pp.

*McNeill, William H. Arnold J. Toynbee: A Life. New York, NY: Oxford University Press, 1989. 346 pp.

*Mears, E.G. Modern Turkey: A Politico-Economic Interpretation 1908-1923 Inclusive.New York, 1924.

*Merguerian, Barbara (ed). Genocide and Human Rights: Lessons from the Armenian Experience, A Special Issue of the Journal of Armenian Studies Volume IV, Nos. 1 and 2 (1992) (Belmont, MA: National Association for Armenian Studies and Research Armenian Heritage Press, 1994), 433 pages.

*Melson, Robert. Revolution and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust. Chicago, 1992.

*Melson Robert, On the Uniqueness and Comparability of the Holocaust: A Comparison with the Armenian genocide, USA, 1995

*Messerlian, Zaven, The Premeditated Nature of the Genocide Perpetrated on the Armenians, Lebanon, 2001

*Miller, Donald E. Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide (Berkeley, CA: University of California Press, 1993), 242 pages.

*Minassian, John. Many Hills Yet to Climb. Santa Barbara: Jim Cook Publishing, 1986. 255 pp.

*Morgenthau, Henry. Ambassador Morgenthau’s Story. Garden City, NY: New Age Pub. (reprt) Doubleday, Page Co., 1918 1919. 407 pp.

*Morgenthau, Henry III. Mostly Morgenthaus: A Family History. New York, NY: Ticknor & Fields, 1991. 501 pp.

*Morgenthau, Henry. Secrets of the Bosphorus, 1913-1916. London: Hutchinson and Co., 1918.

*Morley Bertha B., Marsovan 1915, The Diaries of Bertha Morley, Princeton, 2000

*Mugerditchian, Esther. From Turkish Toils: The Narrative of an Armenian Family’s Escape. London: C. Arthur Pearson, 1918. 51 pp.

*Mukhitarian, Onnig and Haig Gossoian. The defense of Van. Michigan: Central Executive, General Society of Vasbouragan, 1980.

*Naayem, Joseph. Shall this Nation Die?. New York, NY: Chaldean Rescue, 1921. 318 pp.

*Nakashian, Avedis. A Man Who Found a Country. London: G. Allen and Unwin, 1941. 279 pp.

*Nalbandian, L. The Armenian Revolutionary Movement. Berkeley, 1963.

*Namias, June. First Generation: In the Words of Twentieth-Century American Immigrants. Boston, MA: Beacon Press, 1978. 234 pp.

*Nansen, Dr. Fridtjof. Armenia and the Near East. New York, NY: Duffield & Company, 1928. 324 pp.

*Naslian, Jean. Les Memoires de Mgr. Jean Naslian vol. I. Vienna/Beirut: Impremerie Mechithariste/Mgr. Jean Naslian, 1951. 607 pp.

*Naslian, Jean. Les Memoires de Mgr. Jean Naslian vol. II. Vienna/Beirut: Impremerie Mechithariste/Mgr. Jean Naslian, 1951. 1032 pp.

*Nassibian, Akaby. Britain and the Armenian Question, 1915-1923. New York, NY: St. Martin’s Press, 1984. 294 pp.

*Near East Relief. Annual Report. New York: Near East Relief headquarters, 1920-1928.

*Near East Relief. Rapport du Near East Relief, edition biligue (francais-anglais) [Report of Near East Relief, bilingual edition (French-English)]. Rocquevaire, France: Parentheses, 1981.

*Near East Relief. The Oldest Christian Nation-Shall it Perish?. New York: Near East Relief, 1920.

*Niepage, Dr. Martin. The Horrors of Aleppo. Plandome, NY: New Age Publishers, 1975. 24 pp.

*Niepage, Martin. Eindrucke eines deutschen Oberlehrers aus der Turkei. Potsdam: Tempelverlag, 1919. 14 pp.

Nogales, Rafael de. Four Years Beneath the Crescent. New York, NY: Charles Scribner’s Sons, 1926. 416 pp.

Ohandjanian Artem, 1915, Irrefutable Evidence, The Austrian Documents on the Armenian Genocide, Yerevan, 2004

Panayi, Panikos (ed). Minorities in Wartime: National and Racial Groupings in Europe, North America and Australia During the Two World Wars (Providence, RI;Oxford: Berg Publishers, 1993), 328 pages.

Paneth, P. Turkey. Decadence and Rebirth. London, 1943.

Parliamentary Debates. Armenia. A. Raffi, ed. London, 1918.

Parsons, William S. Everyone’s Not Here: Families of the Armenian Genocide, A Study Guide. Cambridge, MA: Intersection Associates, 1989.

Payaslian Simon, The Armenian Genocide, 1915-1923, California 2001

Pears, Sir Edwin. Forty Years in Constantinople. New York, NY: D. Appleton and Company, 1916. 390 pp.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: 1915

Supplement: The World War. Washington, DC: US Government Printing Office, 1928

Permanent People’s Tribunal. Session on the Genocide of the Armenians, April 13-16, 1985: Verdict. Cambridge, MA: Zoryan Institute, 1984. 22 pp.

Peroomian, Rubina. Literary Responses to Catastrophe: A Comparison of the Armenian and Jewish Experiences (Atlanta, GA: Scholars Press, 1993), 238 pages.

Peterson Merrill D., Starving Armenians: America and the Armenian Genocide, 1915-1930 and After: University of Virginia, 2004

Pierce, Rev. James Wilson. Story of Turkey and Armenia. Baltimore, MD: R H Woodward Company, 1896. 500 pp.

Pilibosian, Khachadoor and Helene Pilibosian. They call me Mustafa: Memoir of an Immigrant. Watertown, MA: Ohan Press, 1992.

Porter, Jack Nusan. Genocide and Human Rights. Washington, D.C.: University Press of America, 1982. 353 pp.

Power Samanta, A Problem From Hell, America and Age of Genocide, New York, 2002

Ramsay, W.M. Impressions of Turkey During Twelve Year’s Wanderings. New York, 1897

Ramsaur, E.E. The Young Turks. Prelude to the Revolution of 1908. Beirut, 1965.

Rawlinson, A. Adventures in the Near East 1918-1922. London, 1923.

Remembrance and Denial, The Case of the Armenian Genocide, Editor R. Hovhannisian, Detroit, 1999

Riser, Anne. Federal Appeals Court Rules in Favor of Krikorian in Freedom of Information Act Suit Against State Department: Three Judge Panel Reaffirms U.S. Policy Recognizing The Turkish Government’s Genocide Against the Armenian People (Washington, D.C.: Armenian Assembly of America, Feb 18, 1993), pages.

Rockwell, William W. Ravished Armenia. New York: ACASR, 1916.

Rockwell, William W. The Deportation of the Armenians: Described from Day to Day by a Kind Woman Somewhere in Turkey. New York: American Committee for Armenian and Syrian Relief, 1916. 24 pp.

Rolin-Jaequemeyns, M.G. Armenia The Armenians, and the Treaties. London, 1891.

Rummel, R.J. Death by Government: Genocide and Mass Murder Since 1900 (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994), 496 pages.

Ryan, Sir A. The Last of the Dragomans. London, 1951.

Ross, Frank A. et al. The Near East and American Philanthropy; A Survey Conducted under the Guidance of the General of the Near East Survey. New York: Columbia University Press, 1929. 308 pp.

Sachar, Howard M. The Emergence of the Middle East, 1914-1924. New York: Alfred A. Knopf, 1969. 518 + INDEX pp.

Safrastian, Archak. Kurds and Kurdistan. London, England: Harvill Press Ltd., 1948. 106 pp.

Sahakian, R. and E. Sarkisian. Vital Issues in Modern Armenian History. E. Cherakian, trans. Watertown, MA, 1965.

Salt, Jeremy. Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians 1878-1896. London, 1993.

Sarafian, Ara. United States Official Documents on the Armenian Genocide, Volume I: The Lower Euphrates (Watertown, MA: Armenian Review, 1993), 186 pages.

Sarafian Ara and Eric A., British Parliamentary Debates on the Armenian Genocide 1915-1918, Gomisdas Institute 2003

Sarian, Nerses S. I Shall Not Die: A Tribute to the Faithfulness of God. London: Marshall, Morgan and Scott, 1967. 176 pp.

Sarkissian, Arshag et al. Martyrdom and Rebirth: Fateful years in Recent Armenian History. New York, NY: Diocese of the Armenian Church of America, 1965. 105 pp.

Sarkisyanz, Manuel. A Modern History of Transcaucasian Armenia. Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1975. 413 pp.

Sassounian, Harut (comp). The Armenian Genocide: Documents and Declarations, 1915-1995 ([Glendale, CA]: 80th Anniversary of the Armenian Genocide Commemorative Committee, 1995), 76 pages.

Shipey, Alice Muggerditchian. We Walked, Then Ran. Phoenix, AZ: Alice Muggerditchian Shipley, 1983. 290 pp.

Shiragian, Arshavir. The Legacy: Memoirs of an Armenian Patriot. Boston, MA: Hairenik Press, 1976. 217 pp. Shiroyan, Haig. Smiling Through the Tears. Brattleboro, VT: Alan S. Browne Inc., 1954. 218 pp.

Shriner, G.A. From Berlin to Bagdad. New York, 1918.

Simpson, Christopher. The Splendid Blond Beast: Money, Law, and Genocide in the Twentieth Century (New York, NY: Grove Press, 1993), 399 pages.

Somakian, Manoug Joseph. Empires in Conflict: Armenia and the Great Powers, 1895-1920 (London: I.B. Tauris and Company Ltd., 1995), 276 pages.

Soovajian, Nevart. Survivors Story of Nevart Soovajian (Havertown, PA: Margaret Ashekian, 1994), pages.

Stanley, H.M. My Early Travels and Adventures in Armenia and Asia (The Caucasus, Persia). London: Marston, 1895. 2 VOLS pp.

Staub, Ervin. The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. New York, NY: Cambridge University Press, 1989. 320 pp.

Stephens, Everett and Mary Stephens. Survival Against All Odds: The First 100 Years of Anatolia College. New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 1986. 205 pp.

Stevens, C.L. McCuer. The Armenian Trek. London: Frederick Publishing Co., 1918.

Stevens, Marcia and Malcolm Stevens. Against the Devil’s Current: The Life and Times of Cyrus Hamlin. Lanham, MD: University Press of America, 1988. 504 pp.

Stoddard, Philip Hendrick. The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Preliminary Study of the Teskiat-i Mahsusa. Ann Arbor, MI: University Microfilms, 1963. 245 pp.

Strom, Margot Stern and William S. Parsons. Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior. Watertown, MA: Intentional Educations, Inc., 1982. 405 pp.

Stuermer, Dr. Harry [St?rmer]. Two War Years in Constantinople. New York: George H. Doran Company, 1917. 202 pp.

Suakjian, Kevork. Genocide in Trebizond: A Case Study of Armenian-Turkish Relations During the First World War. Lincoln, NE: University of Nebraska, 1981. 254 pp.

Subcommittee of the Senate Committe on Foreign Relations. Maintenance of Peace in Armenia. Washington DC: Government Printing House/Congressional Record, 1919. 125 pp.

Soulakian Kuyumjian Rita, Archeology of Madness. Komitas: Portrait of an Armenian, Princeton, New Jersey, 2001

Surmelian, Leon Z. I Ask You, Ladies and Gentlemen. New York: E.P. Dutton & Co., Inc., 1945. 316 pp.

Sutherland, James Kay. The Adventures of An Armenian Boy: An Autobiography and Historical Narrative Encompassing the Last Thirty Years of the Ottoman Empire. Ann Arbor, MI: The Ann Arbor Press, 1964. 252 pp.

Svazlian Verjine, The Armenian Genocide and the Historical Memory, Yerevan, 2004

Svajian, Stephen G. A Trip Through Historic Armenia. New York: Green Hill Publishing Ltd., 1977. 643 pp.

Von Sanders, L. Five Years in Turkey. Annapolis, Maryland, 1927.

Tabibian, Negdar K. Destined to Survive. La Verne, CA: American-Armenian International College, 1988. 140 pp.

Taft, Elise Hagopian. Rebirth. Plandome: New Age Publishers, 1981. 142 pp.

Tarbassian, Hratch A. Erzurum (Garin): Its Armenian History and Traditions. Garin Compatriotic Union of the United States, 1975. 270 pp.

Tarzian, Mary Mangigian. The Armenian Minority Problem, 1914-1934: A Nation’s Struggle for Security. Atlanta, GA: Scholars Press, 1992. 281 pp.

Tashjian, Alice A. Silences: My Mother’s Will to Survive (Princeton, NJ: Blue Pansy Press, 1995), 93 pages.

Tavoukdjian, Serpouhi. Exiled: Story of an Armenian Girl. Takoma Park, MD: Review and Herald Publishing Company, 1933. 126 pp.

Tehliryan, Soghomon. Verhishumner: Taleati Ahabekume [Reminiscences: The Terrorism of Talaat] (Erevan: Hayastani G.A.A. Hratarakchutyun, 1993), 287 pages.

Ternon, Yves. The Armenians: History of a Genocide. Delmar, NY: Caravan Books, 1981.

The Armenian Genocide, (The World Speaks out 1915-2005), Complied with an Introduction by Harut Sassounian, Glendale, 2005

The Armenian Genocide 1915, Beirut 2001

The Armenian Genocide and America’s Outcry: A Compilation of U.S. Documents 1890-1923. Washington, DC: Armenian Assembly of America, 1985.

The Armenian Genocide, Documents and Declarations 1915-1995, Complied with and Introduction by Harut Sassounian,, Los Angeles 1995

The Armenian massacres 1894-1896 US media Testimony, Detroit, 2004

The Great Fire 2015 Λου Γιούρενεκ

The Permanent Peoples Tribunal. A Crime of Silence. London, 1985.

Thomas, Lewis V. and Richard N. Frye. The United States and Turkey and Iran. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951. 291 pp.

Toomajan, Harry J. Exit from Inferno: The Odyssey of an Armenian American. Waukegan, Illinois: H. Toomajan, 1955. 251 pp.

Topalian, Naomi Getsoyan. Dust to Destiny. Watertown, MA: Baikar Publications, 1986. 107 pp.

Toriguian, Shavarsh (ed). Documents on the Armenian Question: European Parliament Resolution. La Verne, CA: AAIC, University of La Verne, n.d.

Toriguian, Shavarsh. The Armenian Question and International Law. Beirut, Lebanon: Hamaskaine Press, 1973. 330 pp. (Reprinted in 1988 by the University of La Verne (La Verne, CA).

Torossian, Captain Sarkis. From Dardanelles to Palestine. Boston: Meador Publishing Company, 1947. 219 pp.

Totten, Samuel. First-Person Accounts of Genocidal Acts Committed in the Twentieth Century. Westport, CT: Greenwood Press, 1991. 351 pp.

Toynbee, Arnold J. Armenian Atrocities: The Murder of a Nation. London, England: Hodder and Stoughton, 1915. 117 pp. (Reprinted by the (Diocese? of the) Armenian Apostolic Church in New York in 1975)

Toynbee, Arnold J. The Murderous Tyranny of the Turks. London: Hodder and Stoughton, 1917;1975. 48 pp. (Reprinted in 1975 by the Tankian Publishing Corp. (New York).

Toynbee Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey. Boston, 1922.

Toynbee Arnold J., Experiences. Oxford, 1969.

Toynbee, Arnold J. Turkey; A Past and a Future. London: Hodder and Stoughton, 1917. 85 pp.

Trumpener, Ulrich. Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918. Delmar, NY: Caravan Books, 1989. 433 pp.

United States Official Records on the Armenian Genocide 1915-1917, compiled and with an introduction by Ara Sarafian, Gomidas Institute, 2004

Ussher, Clarence D. and Grace Knapp. An American Physician in Turkey; A Narrative of Adventures in Peace and in War. Boston and New York City: Houghton Mifflin Co., 1917. 339 pp. (Reprinted by Michael Kane of NY)

Vassilian, Hamo B. (ed). The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide. Glendale: Armenian Reference Books Co., 1992. 103 pp.

Verneuil, Henri. Mayrig. New York, NY: Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, 1987. 302 pp.

Walker, Christopher J. Armenia: The Survival of a Nation, Revised Second Edition. New York, NY: St. Martin’s Press, 1990. 476 pp.

Walliman, Isidor and Michael Dobkowski. Genocide and the Modern Age: Etiology and Case Studies of Mass Death. Westport, CT: Greenwood Press, 1987. 322 pp.

Ward, Mark H. The Deportations in Asia Minor, 1921-1922. London: Anglo-Hellenic League, 1922. 18 pp.

Warfield, W. The Gate of Asia: A Journey from the Persian Gulf to the Black Sea. New York and London: Knickerbocker Press, 1916. 374 pp.

Wegner, Armin T. Die Verbrechen der Stunde–die Verbrechen der Ewigkeit. Hamburg: Buntbuch, 1982.

Wegner, Armin T. Offener Brief an den Prasidenten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Herrn Woodrow Wilson, uber die Austreibung des armenischen Volkes in die Wuste [A Brief Letter to the President of the United States of North America, Mr. Woodrow Wilson, … Berlin: O. Fleck, 1919.

Werfel, Franz. The Forty Days of Musa Dagh. New York: The Modern Library, 1937. 823 pp.

Whitaker, Ben. Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. New York, NY: UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6,, Aug 29, 1985. 62 pp.

White, George E. Adventuring with Anatolia College. Grinnell, IA: Herald Register Publishing Co, 1940. 197 pp.

Williams, O. Turkey. A World Problem of Today. Garden City, N.Y., 1921.

Willis, J.F. Prologue to Nuremberg. The Politics and Diplomacy of Punishing War Criminals of the First World War. Westport, Conn., 1982.

Maria Yakobsen, Diaries of a Danish Missionary, Harpoot 1907-1919, Princeton, New Jersey, 2004

Yanigian Aris, Blood Wine, /A Novel/ Berkeley, California, 2003

Yale, William. The Near East: A Modern History, New Edition Revised and Enlarged. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968. 495 pp.

Yeghiayan, Vartkes (ed). The Armenian Genocide and the trials of the Young Turks. La Verne, CA: American Armenian International College Press, 1990. 192 pp.

Yeghiayan, Vartkes. The Case of Soghomon Tehlirian. Los Angeles: A.R.F. Varantian Gomideh, 1985. 171 pp.

Yervant, John. Needle, Thread and Button. Cambridge, MA: Zoryan Inst. for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1988. 93 pp.

Yessaian, Harry. Out of Turkey: The Life Story of Donik Haji Bey Yessaian (Dearborn, MI: Armenian Research Center, 1994), 266 pages.

Zahigian, Krikor M. One Page of Armenia’s Tragedy: A Story of the Year Wherein We Have Seen Evil–The Testimony of an Eye Witness. Cleveland: K.M. Zahigian, 1923. 31 pp.

Zarevand. United and Independent Turania: Aims and Designs of the Turks. Netherlands: E. J. Brill, Leiden, 1971. 174 pp.

Zaroukian, Andranik. Men Without Childhood. New York: Ashod Press, 1985. 162 pp.

Zenkovsky, S. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge, Mass., 1967. – See more at: http://www.genocide-museum.am/eng/bibliography.php#sthash.U7vsQIJB.dpuf*A Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts By Samuel Totten, William S. Parsons, Israel W. Charny

*A Crime of Vengeance: An Armenian Struggle for Justice By Edward Alexander

*A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility by Taner Akçam

*Black Dog of Fate: An American Son Uncovers His Armenian Past by Peter Balakian

*Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide by Donald E. Miller

*The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response by Peter Balakian

*The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus by Vahakn N. Dadrian

*German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical Evidence of German Complicity by Vahakn N. Dadrian

*Armenian Golgotha (Hardcover)
by Grigoris Balakian

*The Bastard of Istanbul by Elif Shafak

*The Forty Days of Musa Dagh by Franz Werfel

*The Sandcastle Girls by Chris Bohjalian

*The Slaughterhouse Province: An American Diplomat’s Report on the Armenian Genocide, 1915-1917 by Leslie A. Davis

*Caravans to Oblivion: The Armenian Genocide, 1915 by G.S. Graber

*The White Hotel by D.M. Thomas

*Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust by Robert Melson

*Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian Conflict by Vahakn N. Dadrian

*My Name is Aram by William Saroyan

*A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East by David Fromkin

*The Armenian Genocide in Perspective by Richard G. Hovannisian

*Armenia: The Survival of a Nation by Christopher J. Walker

*Forgotten Fire by Adam Bagdasarian

*To the Desert: Pages from My Diary by Vahram Dadrian

*The Road from Home: A True Story of Courage, Survival, and Hope by David Kherdian

*The Armenian Genocide: A Complete History by Raymond Kevorkian

*Vergeen: A Survivor of the Armenian Genocide by Mae Derdarian

*Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin by Raphael Lemkin

* Passage to Ararat by Michael J. Arlen, Clark Blaise

* The Case of Soghomon Tehlirian by Armenian Political Trials

* The Hunger by Marsha Skrypuch

* Nobody’s Child by Marsha Skrypuch

* United States Official Documents on the Armenian Genocide
(Archival Collections of the Armenian Genocide) by Ara Sarafian

* Zabelle by Nancy Kricorian

* Forgotten Fire by Adam Bagdasarian

* Three Apples Fell From Heaven by Micheline Aharonian Marcom

* Encyclopedia of Genocide by Israel W. Charny

* Looking Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide By Richard G. Hovannisian

*The Armenians In History And The Armenian Question by Esat Uras

*The Armenians From Genocide To Resistance by Yves Ternon

*The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties Through the Nineteenth Century by Louise Z. Nalbandian

*The Armenian genocide : news accounts from the American press: 1915-1922 by Richard Kloian

*The Armenian File by Kamuran Gurun

*Ararat by D.M. Thomas

*Children of Armenia: A Forgotten Genocide and the Century-Long Struggle for Justice by Michael Bobelian

*Crimes Against Humanity And Civilization: The Genocide Of The Armenians by Facing History and Ourselves

*Family of Shadows: A Century of Murder, Memory, and the Armenian American Dream by Garin K. Hovannisian

*The Knock at the Door: A Journey Through the Darkness of the Armenian Genocide by Margaret Ajemian Ahnert

*Ambassador Morgenthau’s Story by Peter Balakian

*America and the Armenian Genocide of 1915 by Jay Murray Winter

*Studies in Comparative Genocide by George Shirinian

*Buried by the Times: The Holocaust and America’s Most Important Newspaper by Laurel Leff

*Telling the Story: The Armenian Genocide in The New York Times and Missionary Herald by Ann Elizabeth Elbrecht

*Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide by Richard G. Hovannisian

*Loss: The Politics of Mourning by David L. Eng

*A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire by Ronald Grigor Suny

*Let’s Keep Turkey Out of Europe: An Intelligence Squared Debate by Norman Stone

*Christopher Hitchens and His Critics: Terror, Iraq, and the Left by Christopher Hitchens

*Gardens of Grief by Boston Teran

*The Gendarme by Mark Mustian

*Hitch-22: A Memoir by Christopher Hitchens

*A Long Short War: The Postponed Liberation of Iraq by Christopher Hitchens

*Skylark Farm by Antonia Arslan

*The Rage of the Vulture by Barry Unsworth

*The Young Turks’ Crime Against Humanity by Taner Akçam

*From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide by Taner Akçam

*Ermeni Meselesi Hallolunmuştur by Taner Akçam

*İnsan hakları ve Ermeni sorunu: İttihat ve Terakki’den Kurtuluş Savaşı’na by Taner Akçam

*Türk ulusal kimliği ve Ermeni sorunu  by Taner Akçam

*Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung  by Taner Akçam

*1915 Yazıları by Taner Akçam

*Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung  by Taner Akçam

 

Δείτε εδώ:http://armeniangenocide100.gr/vivliografia καθώς και παρακάτω στην λίστα:

*Assyrian Genocide_SEYFO

*5000 Years History of the Assyrian Civilization and Racial Aims, (Syriac/English). Louka Zodo.

California, 1980.

*Agha Poutros: Sennacherib of the 20th Century. Ninos Nirari. 1989. Chicago. Biography of Agha Poutros.

*Al-Damm al-Masfook (The Shed Blood). Abdul Masih Nu’aman Qarabashi. (In Arabic). Mount Lebanon:

Toma Printing, 2005.

*Al-Qasarah fi Nakbat al-Nasarah (The Climax of Christian Calamity). Ishaq Armala. Originally published

in 1919. (In Arabic). Reprint. Sweden: Sargon Publication House, 1998.

*An Assyrian Odysset. Compiled by Youel Baaba. California, 1998.

*Assyrians: From Bedr Khan to Saddam Hussein. Fred Aprim. First Ed. Xlibris, 2005. (1-4257-1299-1)

*Assyrians: From Bedr Khan to Saddam Hussein. Fred Aprim. Second Ed. Pearlida Publishing, 2006.

(0-9771873-1-4)

*Assyrian Church Customs. Surma D’ Bait Mar Shimun. California, 1983.

*Assyrian Heritage, U.S. or Death. Mary Elia.

*Assyrians and the Assyrian Question in the New Era. (In Arabic). Qostantin Matfiev Bar Mattai.

Damascus, 1979.

*Assyrians and (Between) Two World Wars. (In Syriac). Malik Yaqo d Malik Ismael. Tehran, 1964.

*Beyond the Call of Duty: The Biography of Malik Kambar of Jeelu. Sam Parhad. U.S.A.: Metropolitan

Press, 1986.

*Christians in Persia. Robin E. Waterfield. USA: Harper & Row Publishers, Inc., 1973.

*Cruelty and Silence. Kanan Makiya. New York: W.W. Norton & Company, 1994.

*Gatle Ameh Ashurian (Massacre of the Assyrians 1933). BaniPaul Ramsini (In Persian language).

Entesharateh eiluna, 1982.

*Genocides Against the Assyrians. George Davis. 1999.

*Historical Jubilees of The Mar Shimun Patriarchs. (In Syriac). Theodore D’ Mar Shimun (Being translated

to English). California, 1990.

*History of the Assyrian Church, A.D. 100-640. W.A. Wigram. London, 1910.

*History of the Syrian Nation. George David Malech. 1910.

*Indigenous People in Distress. Edited by Fred Aprim. Assyrian Academic Society, 2003. (0-9744450-6-1)

*Indigenous Peoples Under the Rule of Islam. Frederick Isaac. Xlibris. 2002. (1-4010-4688-6)

*Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I.

David Gaunt. 2006. New Jersey. (1-59333-301-3)

*Memoir of Rev. David Tppan Stoddard, Missionary to the Nestorians. Joseph P. Thompson. New York:

Sheldon, Blakeman, & Company, 1858.

*Memoir of Rev. Henry Lobdell, M.D., Late Missionary of the American Board at Mosul. Rev. W.S. Tyler.

Boston: The American Tract Society, 1859.

*Mount Semele. Ivan Kakovitch. Mandrill, 2002. (1-931633-70-3)

*Not Even My Name. Thea Halo. New York: Picador USA, 2000. (0-312-26211-6)

*Our Smallest Ally. W.A. Wigram, 1920.

*Shall This Nation Die? Joseph Naayem. Originally published in 1920. Reprint. (New York: Chaldean

Rescue).

*Shinneh d’ Asqoota (The Hardship Years). Odisho d’ Barzana. (In Syriac). Assyrian Academic Society:

Chicago, 2003.

*Stories from The Memory of The Expelled. Youel Baaba. California, 1997.

*Tash’eeta d’ Reeshaneh oo Khay’yeh oo Raptarota bil Shawteh Qordayeh oo Atourayeh (History of

Leaders, Life, and Relations Between Kurdish Tribes and Assyrians in Hakkari Mountains). (In Syriac).

Malik Yaqo d Malik Ismael. Baghdad: Dar As-Sa’aa, 1974.

*Tash’eeta d’ Atouraye (The Assyrian History). (In Syriac). Chorosh Yaqo Shlemon. Chicago, 1985.

*The Armenians, Assyrians and The Kurds, Three Nations One Fate. Burchard Brentjes. California: Rishi

Publication, 1997. (0-9659623-1-8)

*The Ashurai. Victor Nimrud Alexander. California, 1996.

*The Assyrian Experience: Sources for the study of the 19th and 20th centuries. Eden Naby & Michael

Hopper. Cambridge: Harvard College Library, 1999.

*The Assyrian National Question. Sargon Dadesho. California, 1987.

*The Assyrian Question. Joseph Yacoub. Published in 1986. Chicago: Alpha Graphic, 1993. Reprint.

*The Assyrian Tragedy. Anonymous (Mar Eshai Shimun). Originally published in 1934. Reprint.

*The Assyrian: The Rod of my Anger. Eva Haddad. Australia, 1996.

*The Assyrians. Aziz Barkho Aziz. (In Arabic). Sweden, 1985.

*The Assyrians after the Fall of Nineveh. (In Arabic). Hurmiz Aboona. Chicago: Alpha Graphic, 1999.

*The Assyrians and the Assyrian Question in Modern Era. K. Matviev Bar-Matti. First edition in Russian

  1. Second edition published in Damascus in 1989 in Arabic.

*The Assyrians and Their Neighbors. W.A. Wigram. London: G. Bell & Sons, 1929.

*The Assyrians Betrayal by The British. (In Syriac). Malek Yaqo d’ Malik Ismael, 1980.

*The Baqubah Refugee Camp. H.H. Austin. London: The Faith Press, 1920.

*The British Betrayal of the Assyrians. Yusuf Malek. New Jersey: The Kimball Press, 1935.

*The Church of the East and the Church of England. J. F. Coakley. Oxford: Claredon Press, 1992.

*The Crimson Field. Rosie Malek-Yonan. Pearlida Publishing. 2005. (0-9771873-0-6)

*The Death of a Nation. Abraham Yohannan. New York & London: G. P. Putnam’s Sons, 1916.

*The First Civilization. Victor Nimrud Alexander. California, 1994.

*The Flickering Light of Asia: «Assyrian Nation and Church». Joel E. Werda. Published in 1924. Reprint.

Chicago: Assyrian language and Culture Classes Incorporated, 1990.

*The Forgotten Genocide: Eastern Christians, the Last Arameans. Sebastian De Courtois. Translated by

Vincent Aurora. New Jersey: Gorgias Press 2004. (1-59333-077-4)

*The Hosannah Tree. Margaret Shed. New York: Doubleday & Company, Inc., 1967.

*The Last Caravan. (In Arabic). Yousuf Namiq. Aleppo, 1991.

*The Lost Peoples of the Middle East. F. David Andrews. USA: Documentary Publications, 1982.

(0-89712-101-5)

*The Measure of a Man: The Life of William Ambrose Shedd, Missionary to Persia. Mary Lewis Shedd.

1922, reprint Atour Publications.

*The Most Terrible Winter The World Has Ever Known. Boston, Mass: New England Committee for

Armenians and Syrian (Assyrian) Relief, 1917.

*The Nestorian Churches. Aubrey R. Vine. New York: AMS Press, 1937.

*The Nestorians and Their Muslim Neighbors. John Joseph. 1961.

*The Oldest Christian People. William C. Emhardt and George M. Lamsa. The Macmillan Company 1926,

reprint Atour Publications.

*The Rage of Islam. Younan H. Shahbaz. Philadelphia: The Judson Press, 1918.

*The Tragedy of The Assyrians. R.S. Stafford. London: George Allen & Unwin Ltd., 1935.

*The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. James Bryce and Arnold Toynbee.

Edited by Ara Sarafian. The Gomidas Institute, 2000.

*Tpagta d La Sparta b’Nannu Shereen (An Unexpected Randevou with Grandmother Shereen). Eiramya I.

Sliva. (In Syriac). Assyrian Youth Cultural Society, Tehran Iran 1965.

*Turkish Atrocities: Statements of American Missionaries on the Destruction of Christian Communities in

Ottoman Turkey, 1915-1917. Compiled by James L. Barton, 1998.

*Whither Christian Missions? David Barsum Perley. New Jersey: Kimball Press, 1946.

*Who are these Assyrians. G.M. Dooman. 1942.

*Zedghee Dushdeshe D, Atourayee» [The Trampled Assyrian Rights]. (In Syriac and Perian). Minashi, S,

Amirra. Tehran, Iran, 1983.

 

*Louis-Paul Alaux and René Puaux,Le déclin de l’hellénisme. Paris, Payot & Cie, 1916.

*James Levi Barton, The Near East Relief, 1915-1930. New York: Russell Sage Foundation, 1943.

*Wilhelm Baum, The Christian Minorities in Turkey. Kitab-Verlag Klagenfurt-Wien, 2006.

*Edward Hale Bierstadt, The Great Betrayal: A Survey of the Near East Problem. New York: R. M. McBride & company, 1924.

*Carroll N. Brown Ph.D and Theodore P. Ion D.C.L, Persecution of the Greeks in Turkey since the beginning of the European War. Oxford University Press, 1918.

*Central Council of Pontus, Black Book: The Tragedy of Pontus 1914-1922. Athens 1922.

*Carl C. Compton, The Morning Cometh. New York: Karatzas Publisher, 1986.

*Efthimios N. Couzinos, Twenty-three years in Asia Minor. Publishers’ graphics, LLC, IL.

*The Pontus Delegation, The Pontus Question: memorandum submitted to the Peace Conference on March 10, 1920. The Hesperia Press, London, 1920.

*Marjorie Housepian Dobkin, Smyrna 1922: The Destruction of a City. New York, NY: Newmark Press, 1998.

*Stratis Doukas,  A Prisoner of War’s Story.  University of Birmingham, Institute of Archaeology & Antiquity Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies, 1999.

*Lewis Einstein, Inside Constantinople: A Diplomatist’s Diary during the Dardanelles Expedition, April – December 1915. Printed by William Clowes and sons, London, 1917.

*L. Eliou et al, Persecution and Extermination of the Communities of Macri and Livissi (1914-1918). Imprimerie Chaix, Rue Bergère, Paris 1919.

*Polychronis Enepekides, Oi Diogmoi ton Ellinon tou Pontou (1908-1918). Basei ton anekdoton eggrafon ton kratikon archeion tis Austro-Ouggarias. Syllogos Pontion Argonautai Komninoi, 1962.

*Constantinos Fotiadis (ed.), The Genocide of the Pontus Greeks. 14 vols. Herodotus, 2004.

*David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I, Gorgias Press, 2006.

*Les Persécution Antihelléniques en Turquie Depuis le Début de la Guerre Européenne. D’après les rapports officiels des agents diplomatiques et consulaires. Paris: Librairie Bernard Grasset, 1918.

*Thea Halo, Not Even My Name. New York: Picador USA, 2000.

*Constantine G. Hatzidimitriou, American Accounts Documenting the Destruction of Smyrna by the Kemalist Turkish Forces, Sep 1922. Aristide d Caratzas, 2005.

*Alexander Laban Hinton, Thomas La Pointe, and Douglas Irvin-Erickson, Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory. Rutgers University Press, 2013.

*Tessa Hofmann, Matthias Bjornlund, Vasileios Meichenetsidis, The Genocide of the Ottoman Greeks. Aristide Caratzas, 2012.

*Hofmann, Tessa, ed., Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912-1922. Münster: LIT, 2004. (pp. 177-221 on Pontian Greeks)

*George Horton, The Blight of Asia: An Account of the Systematic Extermination of Christian Populations by Mohammedans and of the Culpability of Certain Great Powers; With a True Story of the Burning of Smyrna. Indianopolis: Bobbs-Merrill, 1926.

*Yianni Kapsi, 1922 Ei Mavri Vivlos (1922 The Black Bible), Livani Publishers, 1992.

*Ioannis Karayinnides, The Golgotha of Pontos. Salonica, 1978.

*Sofia Kontogeorge-Kostos, Before the Silence: Archival News Reports of the Christian Holocaust the Begs to be Remembered. Gorgias Press, 2010.

*Johannes Lepsius, Archives du genocide des Armeniens. Paris: Fayard, 1986.

*Bernard Lewis, The Making of Modern Turkey. London: Oxford University Press, 1961.

*Manchester League of Unredeemed Hellenes, Turkey’s Crimes: Hellenism in Turkey. Manchester : Norbury, Natzio & Co., 1919.

*Esther Pohl Lovejoy, Certain Samaritans. The Macmillan Company, 1933.

*J.A.R. Marriott, The Eastern Question: A Study in European Diplomacy. Oxford: Clarendon Press, 1940.

*Manus I. Midlarsky, The Killing Trap. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

*Henry Morgenthau, Sr., Ambassador Morgenthau’s Story. Garden City, N.Y.: Page & Company, 1918. Also published by the Armenian General Benevolent Union of America, 1974.

*Henry Morgenthau, Sr., I Was Sent to Athens. Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran & Co, 1929.

*Henry Morgenthau, Sr., An International Drama. London: Jarrolds Ltd., 1930.

*Jean De Murat. The Great Extirpation of Hellenism and Christianity in Asia Minor: The Historic and Systematic Deception of World Opinion Concerning the Hideous Christianity’s Uprooting of 1922. Miami, Fla.: [s.n.], (Athens [Greece]: A. Triantafillis) 1999.

*Arthur D. Murray, Black Sea: A Naval Officer’s Near East Experience. Edited by Renee Heideman. Kindle Digital, 2014.

*Lysimachos Oeconomos, The Martyrdom of Smyrna and Eastern Christendom: A File of Overwhelming Evidence, Denouncing the Misdeeds of the Turks in Asia Minor and Showing Their Responsibility for the Horrors of Smyrna. London: G. Allen & Unwin, 1922.

*L’extermination des Chrétiens d’Orient: faits, documents et témoignages anglais et américains. Thévoz Publisher, 1922.

*Alexander Papadopoulos, Persecutions of the Greeks in Turkey before the European War: On the Basis of Official Documents. New York: Oxford University Press, 1919.

*Ecumenical Patriarchate, The Black Book of the Sufferings of the Greek People in Turkey from the Armistice to the end of 1920. Constantinople Press of the Patriarchate, 1920.

*Greek Patriarchate, Persecution of the Greeks in Turkey 1914-1918. Constantinople, 1919. The Hesperia Press.

*Ioannis Pavlides, Pages of History of Pontus and Asia Minor. Salonica, Greece, 1980.

*Rene Puaux, La Mort de Smyrne. Édition de la revue des Balkans.Paris, 1922.

*G.W. Rendel, «Memorandum by Mr. Rendel on Turkish Massacres and Persecutions of Minorities since the Armistice.» British Foreign Office Report, 1922. FO 371/7876. X/PO9194.

*R. J. Rummel, Death by Government. Transaction Publishers, 1997.

*R. J. Rummel, Statistics of Democide, Chapter 5, «Statistics of Turkey’s Democide — Estimates, Calculations and Sources.”

*Otto Liman von Sanders, Five Years in Turkey. United States Naval Institute, 1927.

*Félix Sartiaux, Phocaea 1913-1920. The account of Félix Sartiaux. Rizario Idrima, 2008.

*Dominik J. Schaller, Jürgen Zimmerer, Late Ottoman Genocides: The dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies. Routledge, 2009.

*S.J. and E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

*George N. Shirinian. The Asia Minor Catastrophe and the Ottoman Greek Genocide. Asia Minor and Pontos Hellenic Research Center, 2012.

*Michael Llewellyn Smith, Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919-1922. London: Allen Lane, 1973.

*Dido Soteriou, Farewell Anatolia. Translated by Fred A. Reed. Athens: Kedros, 1991.

*Dr. Harry. Stuermer, Two War Years in Constantinople: Sketches of German and Young Turkish Ethics and Politics. Hodder & Stoughton, London, 1917.

*Ronald Grigor Suny, Fatma Muge Gocek, Norman M. Naimark. A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford University Press, USA. 2011.

*Hannibal Travis, Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq and Sudan. Carolina Academic Press, 1st edition, 2010.

*Harry Tsirkinidis, At Last We Uprooted Them: The Genocide of Greeks of Pontos, Thrace, and Asia Minor, through the French Archives. Thessaloniki: Kyriakidis Bros, 1999.

*C. Tsoukalas, The Greek Tragedy. Harmondsworth: Penguin, 1969.

*Michelle Tusan, Smyrna’s Ashes: Humanitarianism, Genocide and the Birth of the Middle East. University of California Press, 2012.

*Elias Venezis, To Noumero 31328: Sklavoi sta Ergatika Tagmata tis Anatolis. N. Theofanidis & S. Lampadaridis, Mytilene 1931.

*Mark H. Ward, The Deportations in Asia Minor, 1921-1922. London: Anglo-Hellenic League, 1922.

*Vartkes Yeghiayan, British reports on Ethnic Cleansing in Anatolia 1919-1922: The Armenian-Greek Section. Center for Armenian Remembrance (CAR), 2007.

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Μουσικό Αφιέρωμα | Σωκράτης Ξαντινίδης | Νίκος Σοφιανίδης

Νίκος Μιχαηλίδης | Το τουρκικό πρόβλημα στον 21ο αιώνα

Στο Facebook