ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ένας χρόνος από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον Δήμο της Bova (Διαβάστε το Ψήφισμα)

Ένας χρόνος από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον Δήμο της Bova (Διαβάστε το Ψήφισμα)

Με την συμπλήρωση ενός έτους από την αναγνώριση της γενοκτονίας από το Δήμο της Bova στην Καλαβρία της Ιταλίας (Magna Grecia), παραθέτουμε σε μετάφραση το ψήφισμα που ο ομώνυμος Δήμος εξέδωσε στις 17-3-16.

Ευχαριστούμε πολύ τα αδέλφια μας στην Καλαβρία, με τους οποίους μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί, κοινής καταγωγής, πολιτισμού και αξιών, για την σημαντική τους αυτή πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του αγώνα των Ελλήνων του Πόντου για αναγνώριση της σε βάρος τους τελεσθείσας Γενοκτονίας από τους Τούρκους.

Ελπίζουμε ότι το ψήφισμα της μικρής αυτής περιφέρειας της ΒΟVA θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα σε μια αλληλουχία αναγνωρίσεων και από άλλους Δήμους της Καλαβρίας, η οποία ευελπιστούμε να καταλήξει και στην επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας από το Ιταλικό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε την συγκινητική τεκμηρίωση του ψηφίσματος :

Δήμος της Bova

Περιφεριακή Ενότητα Καλαβρίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης N°2 της 17/03/2016

Θέμα: Αλληλεγγύη στον Ελληνικό λαό για τη Γενοκτονία στον (Εύξεινο) Πόντο.

Στις 17/3/2016 και ώρα 17:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Bova, μετά από τις γραπτές ειδοποιήσεις της 14ης Μαρτίου του 2016, οι οποίες επιδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

Το Συμβούλιο

Το συμβούλιο αυτό, γνωρίζοντας ότι έχει ρίζες οι οποίες χάνονται ιστορικά στον ελληνικό πολιτισμό, εκπρόσωποι του οποίου είναι οι κάτοικοι μιας εκ των πιο σημαντικών, γλωσσικά και πολιτισμικά, μειονοτήτων της κοινότητας της Καλαβρίας και του ιταλικού κράτους:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως κοινό αίσθημα της κοινότητας αυτής την ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, που αποδεικνύει τον πλούτο της κληρονομιάς που άφησαν οι πρόγονοί τους και που, κυρίως, εκδηλώνεται στον προφορικό λόγο και στις παραδόσεις,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, με την ευκαιρία των επισκέψεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών με τις κοινότητες της «μητέρας πατρίδας», ο δεσμός μεταξύ αυτού του πληθυσμού και της Ελλάδας ενισχύθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς και απετέλεσε αιτία αναζήτησης των πολιτιστικών καταβολών και της ταυτότητας των Ελλήνων της Καλαβρίας.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι η ερχόμενη 19η Μαΐου σηματοδοτεί την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ το συνημμένο διευκρινιστικό δελτίο αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον λαό των Ελλήνων του Πόντου.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι, ήδη, το δημοτικό συμβούλιο με το ψήφισμα υπ’ αριθμ. 11 της 1/03/2016 έχει εκφράσει την αλληλεγγύη του στο λαό των Ελλήνων του (Ευξείνου) Πόντου και σήμερα, θα το υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από ομόφωνη απόφαση.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Προκειμένου να εκφρασθεί η πλήρης αλληλεγγύη προς το λαό των Ελλήνων Ποντίων, που υποφέρει από τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί, της Γενοκτονίας που υπέστη μεταξύ των ετών 1914 και 1923 και κόστισε τη ζωή πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Αναγνωρίσουμε το ψήφισμα της Γ.Σ. της 1ης Μαρτίου του 2016, καθώς επίσης και την περιγραφή της Γενοκτονίας ως αντικείμενο εξέτασης που επισυνάπτεται σε αυτό, όπως  επίσης και τα κίνητρα, που περιέχονται σε αυτό και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του ψηφίσματος.

Επισυνάπτεται στο ψήφισμα της Γ.Σ. αρ. 11 της 01/03/2016:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 19 ΜΑΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η περιοχή του Πόντου, στη ζώνη της βόρειας Μικράς Ασίας, στον Εύξεινο Πόντο, υπήρξε, για χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, ένα μεγάλο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού.

Ο φιλόσοφος Διογένης, στον οποίο οφείλουμε τη λέξη κοσμοπολίτης, πολίτης του κόσμου, είχε ποντιακή καταγωγή, όπως και ο μεγάλος γεωγράφος και ιστορικός Στράβων. Από τον Πόντο καταγόταν και μία μεγάλη προσωπικότητα, ο ουμανιστής φιλόσοφος και άνθρωπος της Εκκλησίας, καρδινάλιος Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος, στον οποίο χρωστούν πολλά η ιταλική και ευρωπαϊκή αναγέννηση.

Η οθωμανική επικυριαρχία στον Πόντου το 1461, επέφερε την καταστροφή, αυτού του μεγάλου κέντρου πολιτισμού. Οι Οθωμανοί εφάρμοσαν μία πολιτική δημογραφικού αφανισμού, αλλοτρίωσης και καταστροφής της πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων του Πόντου.

Με την πολιτική των βίαιων εξισλαμισμών, ο οθωμανισμός έγινε παγκόσμιο σχολείο του πώς να καταστρέψει κανείς την ταυτότητα, την συνοχή ενός έθνους και την ψυχή, το πνεύμα ενός τόπου.

Όμως στην περίοδο 1914-1923 στον Πόντο, διαχειριστές των άρτιων, σύγχρονων οθωμανικών μηχανισμών καταστροφής των λαών είναι πια οι Νεότουρκοι και οι διάδοχοί τους Κεμαλικοί.

Η ουτοπική, ρατσιστική και ολοκληρωτική ιδέα δημιουργίας ενός Τουρκικού έθνους και ενός κράτους στη Μικρά Ασία, την πατρίδα πανάρχαιων πολιτισμών και θρησκειών, προϋπέθετε τον φυσικό αφανισμό, τη Γενοκτονία των αυτοχθόνων πληθυσμών της Μικρά Ασίας, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Κούρδων, οι οποίοι βέβαια και αντιστάθηκαν.

Η μηχανή του θανάτου στον Πόντο είχε πολύ υψηλά επίπεδα λειτουργίας. Η φρίκη της κεμαλικής βίας στον Πόντο είναι συγκρίσιμή ή θα μπορούσε να ξεπεράσει το επίπεδο της βίας που γνώρισε η ανθρωπότητα στον εικοστό αιώνα. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά. Ήταν μια γυναικοκτονία συστηματική και τέλεια. 353.000 άτομα, σε ένα σύνολο 750.000 ατόμων έχουν γενοκτονηθεί.

Ο Κεμάλ έφτασε στον Πόντο στις 19 Μαΐου του 1919 και επιλήφθηκε προσωπικά την οργάνωση της Γενοκτονίας. Πάντα στον Πόντο, στην Τραπεζούντα συντόνισε προσωπικά το 1938 τη γενοκτονία των Κούρδων της περιοχής Ντερσίμ, στη Μικρά Ασία.

Σκοπιμότητες, καθώς και γεωπολιτικοί λόγοι, επέβαλαν τη σιωπή των κρατών αναφορικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κυρίως μετά την προσχώρηση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, το 1952.

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι μεγάλες γεωπολιτικές μεταβολές συντελούν στην αποδυνάμωση και στη χαλάρωση των γεωπολιτιστικών δεσμών της μνήμης των λαών της Μικρά Ασίας. Η αλήθεια εκδικείται τη λήθη και το ψέμα. Η ΑΛΗΘΕΙΑ για τη ΛΗΘΗ. Α-ΛΗΘΕΙΑ (α στερητικό) σημαίνει στην ελληνική μη-λήθη.

Πολλές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), με πρώτη αυτή της Νέας Υόρκης, επί κυβέρνησης του Γεωργίου Πετάκη, με καταγωγή από την Απουλία, αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ακολούθησε μία ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006.

Το Σουηδικό Κοινοβούλιο, ακολουθώντας την ανθρωπιστική οδό του Ούλοφ Πάλμε, αναγνώρισε το 2010 τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και αυτές των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

Η τελευταία αναγνώριση, υψηλής ιστορικής, πολιτικής και ηθικής αξίας, είναι η αναφορά του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Joachim Gauck στην Γενοκτονία των Ποντίων.

Ως συνεχιστές αυτού του ενδιαφέροντος και της ευαισθησίας για το σεβασμό της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η Giunta Comunale (διοικητικό όργανο περιφερειών) καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως μέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Δηλώνει πως τα θεσμικά όργανα, όχι μόνον τα τοπικά, μα ακόμη περισσότερο τα εθνικά, το Ιταλικό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρόκειται για μία υποχρέωση και ένα καθήκον ιστορικό, ηθικό και πολιτικό. Αυτό διδάσκει και επιτάσσει η ιστορία.

Η Ιταλία, περισσότερο από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτόν τον ανθρωπιστικό στίβο. Ένας ανθρωπιστής που αναδύεται στην ιστορική περιοχή της Μικρά Ασίας, τη ζώνη της ανθρωπότητας κατά τον Κικέρονα.

Τα θύματα των Νεότουρκων και των Κεμαλικών έχουν δικαίωμα σε μία ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης, όπως τα θύματα του Ναζισμού έχουν ημέρα μνήμης την 27η  Ιανουαρίου.

Η ψυχή του Καρδινάλιου Βησσαρίωνα, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο κέντρο της Ρώμης, θα γαληνέψει, χάρη στην ανθρωπιστική μας αφύπνιση.

Ιδιαιτέρως σε αυτούς τους καιρούς, που η κεμαλοϊσλαμική κυβέρνηση συνεχίζει τη συστηματική δολοφονία της γλώσσας, της πιο κοντινής στην αρχαία ελληνική, που και σήμερα ομιλούν στον Πόντο οι εξισλαμισμένοι Πόντιοι και οι κρυπτοχριστιανοί.

Ένα εκ των τελευταίων θυμάτων της πολιτικής της τελειωτικής καταστροφής της ποντιακής παρουσίας και της ποντιακής ταυτότητας είναι η μετατροπή της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας, μνημείου αρχιτεκτονικής τέχνης μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, σε μουσουλμανικό τέμενος.

Η ένταξη της Μικράς Ασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σημάνει την επιστροφή του Ανθρωπισμού στη Μικρά Ασία και την αναγέννηση της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας και όχι τη νομιμοποίηση του ολοκληρωτικού τους αφανισμού.

Για το πρωτότυπο κείμενο δείτε εδώ:http://polis-agora.blogspot.gr/2016/06/bova.html

Ευχαριστούμε το Μιχάλη Χαραλαμπίδη για την δημοσιοποίηση του ψηφίσματος.

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Κυριακή 17/05 - Μέρος Α' - Διαδικτυακά Περίπτερα Ε.Πο.Ν.Α. 2020

Τρέχω για τη μνήμη, Τρέχω για τη ζωή #100RunningTeam

Στο Facebook